Najważniejsze informacje

20.06.2015 SAMORZĄD

Sesja Rady Miejskiej

Bezpośrednio po informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji przedmiotem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rumi za 2014 rok. 

Wpierw przedstawione zostanie sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. Następnie: opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi o sprawozdaniu, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej, dyskusja oraz podjęcie uchwały. 

Pozostałe projekty uchwał będą poświęcone: wprowadzeniu zmian do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, regulaminowi udzielania pomocy socialnej dla osób uczących się, przyznaniu nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania, "Programowi profikatyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rumia", powołaniu zespołu ds. zaopiniowana kandydatów na ławników i kontroli w Miejskim Domu Kultury.

XI sesja Rady Miejskiej Rumi odbędzie się 25 czerwca (sala nr 100 Urzędu Miasta Rumi). Rozpocznie się o godz. 11. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.