Najważniejsze informacje

17.05.2015 O CZYM ROZMAWIANO NA KONSULTACJACH U BURMISTRZA

13 nowych etatów dla MOPS-u?!

Nowa szefowa MOPS-u, pełniąca swoją funkcję od 10 dni zaproponowała szerokie zmiany i usprawnienie w funkcjonowaniu tej placówki. Wsród  propozycji poprawiających skuteczność  pracy MOPS-u na pierwszy plan wybija się propozycja zwiększenia ilości etatów o 13,5  (w tym 7 etatów administracyjnych!) oraz 5% podwyżki  dla dotychczasowych pracownioków. Jak się wydaje z dyskusji na tym spotkaniu burmistrz i radni jego grupy  są zachwyceni...

Czas pokaże co przyniesie naszemu miastu  ta propozycja


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.