Najważniejsze informacje

02.05.2015 SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Ważna uchwała wprowadzona "na szybko"

Pani Anna Tarczyńska wieloletnia sekretarz i osoba kierująca pracą wydziału ogólnoorganizacyjnego Urzędu Miasta Rumi otrzyma honorowe obywatelstwo naszego miasta. Dziwić może tylko procedura wprowadzenia tego projektu pod obrady Rady Miejskiej... 

Od 1975 roku Pani Anna pracowała w Urzędzie Miejskim w Rumi. Jej kompetencje sprawiły, iż w tym samym roku awansowała na kierownika wydziału ogólnego. W związku z transformacją ustrojową w Polsce i związaną z nią reformą administracji publicznej w roku 1990 objęła stanowisko Sekretarza Miasta Rumi, jednocześnie kierując pracą Wydziału Ogólnoorganizacyjnego. Doskonała znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego pozwoliła na sprawne wejście Rumi w nowe czasy.

W okresie swojego zatrudnienia Pani Anna Tarczyńska radą i doświadczeniem służyła zarówno włodarzom i radnym. Czuwała nad właściwym i zgodnym z prawem funkcjonowaniem Urzędu Miasta Rumi, wzorowo godziła obowiązki sekretarza miasta z kierowaniem i zarządzaniem pracą wydziału ogólnoorganizacyjnego. Jej wszechstronna wiedza prawnicza były pomocne w prawidłowym realizowaniu nałożonych na gminę zadań. Przez szereg lat pełniła funkcje urzędnika wyborczego zajmując się organizacją i techniczną stroną wyborów.

Zawsze miała na pierwszym miejscu dobro człowieka, jej wiedza, mądrość i odpowiedzialność sprawiały, że była autorytetem dla wszystkich pracowników, doświadczonych, jak i początkujących. Z końcem marca przeszła na emeryturę. Do końca swojej pracy cieszyła się zaufaniem przełożonych i podwładnych. 

Rada Miejska jednogłośnie poparła projekt uchwały, dzięki czemu można będzie uhonorować Panią Annę Tarczyńską za jej wieloletnią pracę. Dziwi tylko niezbyt poważny sposób, w jaki projekt został przedstawiony, a mianowicie punkt został dołączony do porządku obrad w ostatniej chwili, już po rozpoczęciu Sesji Rady Miejskiej, a spotkanie kapituły odbyło się podczas przerwy w obradach. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Jolanta Staszewska

Bezpartyjna, zamężna, dwie córki, związana z Rumią od 18 lat. Wykształcenie wyższe, nauczyciel, były dyrektor Gim 2 w Rumi. Wieloletni praktyk i specjalista do ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.