Najważniejsze informacje

28.04.2015 SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Sprawy społeczne i personalne na tapecie

W czwartek odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej. Główne punkty obrad to sprawy rodziny, zdrowia i opieki społecznej w Rumi, ale za kulisami da się słyszeć głosy, że program może się jeszcze zmienić.

Zastępca Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawi sprawozdanie z działalności MOPS, a radna Maria Bochniak z działalności Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej. Przedstawione zostaną projekty w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi i programu Rumska Karta Dużej Rodziny.

Druga paczka uchwał jest związana z finansami. To projekty w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Rumi oraz przeprowadzenia na terenie Rumi konsultacji dotyczących projektu "Budżet obywatelski na 2016 rok" (mimo że kończy się już kwiecień to burmistrz Michał Pasieczny nie wykonał jeszcze postanowień pierwszego budżetu).

W związku z wyborem Jarosława Muszyńskiego na radnego zmieniony zostanie skład kilku Komisji. W czwartek dowiemy się, czy będą to jedyne zmiany personalne w Komisjach Rady Miejskiej... Za kulisami można usłyszeć, że inne zmiany są już tylko kwestią czasu...

Czyżby coraz bardziej były widoczne różnice zdań w Klubie Platformy Obywatelskiej? Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Hanna Luiza Cegielska

Z zawodu fizjoterapeutka; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako fizjoterapeutka w NZOZ „Salubre” – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Janowie. Bezpartyjna. Mieszkanka Rumi od 2000 roku ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.