Najważniejsze informacje

23.04.2015 ASYSTENT WOJEWODY W URZĘDZIE

Burmistrz po cichu wprowadza zastępcę

Drugim zastępcą burmistrza Rumi został Marcin Kurkowski. Choć stało się to w pierwszej połowie kwietnia to wiadomość nie została wcale przedstawiona na stronie głównej Urzędu Miasta. 

Nie byłoby to zadziwiające, gdyby nie fakt, iż każda upubliczniana wiadomość jest prezentowana na stronie głównej witryny. Żeby dowiedzieć się o nowym zastępcy Michała Pasiecznego trzeba znaleźć na witrynie podstronę „burmistrz”. Dopiero tam jest zawarty profil Marcina Kurkowskiego: 

Administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dotychczasową karierę zawodową wiązał z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję Asystenta i Doradcy Wojewody Pomorskiego, jak również zastępował Dyrektora Biura Wojewody Pomorskiego…  

Z biogramu dowiadujemy się jeszcze jednej informacji. Marcin Kurkowski to „Zastępca Burmistrza Miasta Rumi ds. funkcjonowania Urzędu, w tym właściwej organizacji i dyscypliny pracy”.

Przez ostatnie lata drugi wiceburmistrz odpowiadał za sprawy społeczne, a pierwszy za sprawy inwestycyjne. Zakres obowiązków pierwszego zastepcy (Stanisława Pogorzelskiego) nie jest na stronie internetowej już w ogóle podawany... 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.