Najważniejsze informacje

25.11.2014 GŁOS ROZSĄDKU ZBIGNIEWA RACHWALDA

PANI ELA CZY PAN MICHAŁ?

To, wbrew pozorom, nie jest prosty problem. I to dla zwolenników obu kandydatur – o ile myślą kategoriami prorumskimi. Kto lepiej rokuje  jako potencjalny gospodarz miasta. To przecież co najmniej  do roku 2018!  

Pani Kończak – doświadczenie. No tak, doświadczenie… ale może to rutyna? Pan Pasieczny – młodość. A może – brawura?

Znam oboje kandydatów i sądzę, że obojgu zależy na dobru Rumi, że to jest ich wspólna zaleta. Pozostaje kwestia doświadczenia. I nie chodzi mi nawet o doświadczenie w wykonywaniu podstawowych funkcji zarządcy gminy, organu wykonawczego. Tu ważni są urzędnicy, zastępcy – tu już jest w Urzędzie Miasta doświadczony zespół, a np. oboje mają w swoich ekipach.  obecnych lub byłych wiceburmistrzów!

Chodzi mi  przede wszystkim o doświadczenie w wykrywaniu i neutralizacji niekorzystnych wpływów wewnętrznych i zewnętrznych. Zawsze są jakieś grupy interesów – zwykle na bakier z interesami miasta. Wyczulenie na takie zagrożenia  zdobywa się latami doświadczeń, walk i blizn. Oparciem jest w jakimś stopniu Rada Miejska – tu punkt dla pana Pasiecznego – ma tam większość. Ale właśnie w tym miodzie snuje się łyżka dziegciu . Rada Miejska - organ stanowiący  - to w dużej liczbie młodzi radni –„pierwszacy”. Jeśli do tego dodamy  świeżego burmistrza i np. jego mało realne propozycje wyborcze  jak słynny wiadukt przez zielone pola…

Kręcenie miejskim kieratem to robota żmudna i zwykle mało efektowna. Boję się romantycznego entuzjazmu. Nie siły na zamiary, a zamiar według sił!  

Dlatego skłaniam się ku uznaniu za słuszne głosowanie na panią Kończak. Będzie lepsza.

                                                                                         Zbigniew Rachwald


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.