Najważniejsze informacje

24.11.2014 BEZ GRUSZEK NA WIERZBIE!

Z programu drogowego E.Rogali-Kończak

            Najważniejszym w tym programie jest budowa infrastruktury drogowej w mieście, tak potrzebnej dla mieszkańców Rumi. Z analizy studium komunikacyjnego Rumi wynika potrzeba budowy ronda na ulicy Dąbrowskiego oraz tunelu dla samochodów osobowych pod torami, na przedłużeniu ulicy Piłsudskiego. To zdecydowanie poprawi komunikację drogową miasta, ułatwi korzystanie z ciągu ulic Towarowa – Cegielniana - Leśna i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pieniądze na realizację tej inwestycji będą pochodzić z budżetu państwa, powiatu wejherowskiego, partnera prywatnego oraz w części z budżetu Miasta. Inną ważną inwestycją systemu drogowego miasta, wobec rychłego połączenia Rumi z Redą ulicą Kosynierów jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Pomorskiej.           Konsekwentnie będzie kontynuowany program budowy ulic. W pierwszej kolejności będą to ulice zbiorcze, łączące kilka dróg lokalnych, bo na nie można uzyskać zewnętrzne dofinansowanie, a równocześnie ułatwiają one komunikację największej grupie mieszkańców. Ich realizacja umożliwi rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i budowę kolejnych dróg. Urząd Miasta jest w posiadaniu pozwoleń na budowę wielu ulic i w miarę pozyskiwania środków finansowych będą one budowane. Nadal  wspierane będą inicjatywy obywatelskie w tym zakresie, które są formą przyspieszania inwestycji w najbliższym otoczeniu mieszkańców. 

            Za priorytetowy Elżbieta Rogala Kończak uważa program budowy i modernizacji chodników w mieście. Przyjęła ona zobowiązanie zbudowania w nowej kadencji nie mniej niż 3 km nowych chodników w każdym roku. 

Wdrożenie tego programu jest realne, gdyż ma on konkretne źródła finansowania i jest możliwy do realizacji od zaraz w nowej kadencji. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.