Najważniejsze informacje

23.11.2014 TO SKUTEK SYSTEMU A NIE SUKCES RUMSKIEJ PO

Nadreprezentacja PO w Radzie Miejskiej!

Jak widać z opublikowanych wyników wyborów PO ma wyraźną nadreprezentację w Radzie Miejskiej w stosunku do poparcia społeczeństwa naszego miasta. Na radnych PO w Rumi  głosowało 4625 mieszkańców co stanowi 28,2 % ważnych głosów. Tylko o 3,6 % mniejsze poparcie, tj. 24,6%  uzyskali kandydaci ugrupowania Gospodarność. A jaki jest podział mandatów? PO 15 a Gospodarność 3. To zadziwiające, że ugrupowanie które zdobywa zaledwie o 3% głosów więcej od drugiego otrzymuje  o 500% więcej mandatów!  To skutek nowego systemu wyborów, w tzw. okręgach  jednomandatowych  a nie gwałtownego poparcia dla PO!  

W każdym razie tak mocno otrąbiony sukces PO wynika z systemu rozdziału mandatów a nie z wielkości poparcia społecznego w Rumi.

Co to oznacza przed II turą wyborów na  burmistrza? Ze każdy głos będzie miał znaczenie! Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy nie pozwolą na dalsze pogłębianie tej dysproporcji pomiędzy poparciem społecznym a ilością władzy w rękach jednej partii politycznej.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.