Najważniejsze informacje

22.11.2014 ZBUDOWALIŚMY 16 KM NOWYCH ULIC

Przeczytaj zanim podejmiesz decyzję

Budowa dróg jest najbardziej kapitałochłonną inwestycją, bo oprócz wybudowania nawierzchni niezbędne jest stworzenie infrastruktury podziemnej - kanalizacji deszczowej i sanitarnej  oraz towarzyszącej - oświetlenia. Miasto stale poszukuje na te cele dodatkowego wsparcia finansowego pochodzącego przede wszystkim ze sprzedaży działek gminnych czy też ze źródeł zewnętrznych. Źródła zewnętrzne (tzw. "schetynówki"), mogą finansować jedynie wybrane drogi powiatowe natomiast dofinansowania zewnętrznego  do ulic gminnych niestety nie ma.

            Mimo dużego zaangażowania w minionej kadencji Miasta w inwestycje oświatowe (rozbudowa szkół SP nr 1, SP nr 6 i SP nr 10 - ponad 28,6 mln zł) drugą pozycją  w nakładach była budowa nowych dróg i ulic. Na ich realizację wydano kwotę ponad 25,8 mln zł co stanowi 45 % inwestycyjnych środków budżetowych.

            Co zrobiliśmy? Zrealizowano alternatywne połączenie z Wejherowem ciągiem ulic Towarowa - Cegielniana - Leśna. Przebudowano ul. Dębogórską na odcinku od Ronda Prezydenta Kaczyńskiego do granicy z Kosakowem. Wykonano ponad 16 km dróg gminnych w tym tak ważne ulice jak Podgórna czy ciąg ulic Kazimierska-Bukowa-Chełmińska wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej a  także  Gdyńska-Częstochowska, Łokietka, Miłosza, Garbarska, Chabrowa, Sopocka, Ormińskiego, odcinek ul. Krakowskiej czy modernizację nawierzchni na ul. Świętopełka (od ul. Mostowej do ul. Malinowej) i na ul. Św. Józefa. Tam gdzie budowa nowych ulic została zaplanowana w dalszej perspektywie czasowej, aby poprawić warunki zamieszkiwania już teraz,  Gmina utwardziła 10 km dróg gruntowych płytami YOMB.

            Jest tak, że zawsze chciałoby się więcej. Jedyną przeszkodą jest brak środków finansowych. A te mogą pochodzić ze sprzedaży gruntów miejskich (niestety trwa kryzys na rynku nieruchomości) czy też z krajowych środków zewnętrznych. Warto pamiętać, ze nie ma dotacji z UE na budowę dróg gminnych, czyli tych których potrzebujemy najwięcej. Inwestycją przewidzianą do realizacji z tzw. "schetynówki" jest proponowany przez burmistrz E. Rogalę-Kończak projekt budowy tunelu pod torami w ciągu ulicy Piłsudskiego wraz z rondem na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Dąbrowskiego. Czy wejdzie on do realizacji - zależy to od wyników wyborów samorządowych.

            W opisanych warunkach obiecywanie wysypu budowy nowych ulic w mieście w nowej kadencji przez kandydata PO na burmistrza to typowe dla PO obietnice bez pokrycia.  

                                                                               Józef Chmielewski


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.