Najważniejsze informacje

14.11.2014 DODATKOWE ULOTKI BEZ WSKAZANIA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA!

Panika w obozie PO po wiadomościach w telewizji TTM

Już nie popłoch a panika w obozie kontrkandydata PO, pana Michała Pasiecznego! W dniu dzisiejszym jego emisariusze roznoszą dodatkową ulotkę (bez nadruku o tym, kto ją sfinansował!), która ma utwierdzać w przekonaniu,  że sytuacja Rumi jest tragiocznie zła!  Tymczasem TTM zainteresowała się sprawą publikacji ostatniej Wspólnoty Samorządowej, która pokazuje, że Rumia jest najlepsza na Pomorzu  w  kategorii „Małe Miasta. Sukces ekonomiczny” za kadencjię 2010-2014. Polecamy wysłuchać  tutaj>>

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.