Najważniejsze informacje

14.11.2014 Z ANDRZEJEM S. W ROLI GŁÓWNEJ...

Kampania insynuacji i pomówień trwa w najlepsze

Proszę mi wybaczyć, ze zabieram głos we własnej sprawie. Ale właśnie pod moimi oknami uaktywnił się Andrzej S. wielokrotnie skazany prawomocnymi wyrokami, między innymi za pomówienia. Roznosi ulotkę, w której  przypomina sprawy sprzed 15-20 lat, i snuje własne przypuszczenia co do ich interpretacji. Jest ona klasycznym przykładem insynuacji i pomówień, środków powszechnie stosowanych w nieodległej przeszłości przez  Służbę Bezpieczeństwa. Jednym z wątków insynuacji jest sprawa kursu audytorów energetycznych,  który zafundowali mi rzekomo spółdzielcy. Przytoczę fragment publikacji z konferencji naukowej w Radomiu, w 2000 roku, dotyczącej systemów rozliczeń ciepła w Polsce. Publikacja powstała po realizacji programu termomodernizacji osiedla SM Janowo, który był możliwy, między innymi dzięki wiedzy zdobytej na kursie audytorów energetycznych. 

Fragment publikacji, napisanej w  2000 r, , zaprezentowanej na  konferencji naukowej w Radomiu,  autorzy dr inż. Tadeusz Piątkowski, mgr inż. Józef Chmielewski: 

…”Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za pomocą podzielników zostało poprzedzone realizacją kompleksowego programu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych całej Spółdzielni. Poszczególne etapy realizowanego w kolejnych latach programu dotyczyły:

• docieplenia ścian oraz stropodachów budynków mieszkalnych,

• opomiarowania węzłów cieplnych w budynkach ( w zakresie c.o. i c.w. ) i przejście na rozliczenie z dostawcą ciepła wg faktycznego zużycia,

• wykonania modernizacji instalacji wewnętrznej w budynkach poprzez montaż przygrzejnikowych zaworów termostatycznych, odpowietrzających oraz odcinających i regulacyjnych zaworów podpionowych, 

• uszczelnienia i wymiany stolarki okiennej, 

W/w etapy programu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni zostały wykonane w latach 1992-1995 kosztem ok. 830 tys. zł. (bez kosztów dociepleń ścian zrealizowanych w ramach dotacji z budżetu, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 260/81). Oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia ciepła w omawianym okresie, uwzględniając także wpływ zamontowania podzielników kosztów c.o., wyniosły narastająco ponad 4,1 mln zł (po odjęciu kosztów przeprowadzonych inwestycji).”…

Warto przypomnieć przy okazji, że SM Janowo jako pierwsza w Polsce zrealizowała ten program. Dzięki temu, w portfelach mieszkańców zostało ponad 4mln zł a  kilka lat później, jako jedna z nielicznych, spółdzielnia dostała 2 mln zł dotacji na docieplenia budynków. Kurs audytorów kosztował mieszkańców ok. 3 500 zł. 

Drug wątek insynuacji to „wycieczka do Dani”. Odbyła się ok 16 lat temu, w dwa lata po zakończeniu procesu modernizacji naszego systemu grzewczego, w tym montażu głowic termostatycznych duńskiej firmy Danfos. Firma Danfos do dzisiaj pozostaje liderem światowym, w zakresie produkcji głowic termostatycznych. Jednym ze źródeł jej sukcesów jest polityka otwartości i pokazywania zaawansowanych technologii stosowanych w produkcji swoich wyrobów. W ubiegłym tysiącleciu, w dwa lata po zakończeniu procesu termomodernizacji naszego osiedla,  wraz z 40-ma  przedstawicielami innych spółdzielni mieszkaniowych z całego kraju,   uczestniczyłem wycieczce do fabryki Danfos, co traktowałem i traktuję jako wyróżnienie dla naszej spółdzielni oraz mego osobistego zaangażowania w sprawy procesów modernizacji. Z tego tytułu spółdzielnia nie poniosła żadnych kosztów. 

To przypomnienie napisałem i zamieściłem na prośbę mego syna. 

Tadeusz Piątkowski Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.