Najważniejsze informacje

13.11.2014 KŁAMSTWA W ULOTCE KONTRKANDYDATA

Szanowni mieszkańcy Janowa

Przeczytałem ze zdumieniem ulotkę wyborczą pana Ariela  Sinickiego, w której przedstawił swoje „zasługi” dla miasta i Janowa. Przypomnę fakty. Aktywność  pana Ariela w RM rozpoczęła się w trzecim roku przebywania  – bo inaczej tego nie można nazwać,  w RM, a momentem zwrotnym w karierze radnego był tzw. „przewrót” M. Pasiecznego. Zaowocował on olbrzymimi zmianami w RM a im przyniósł konkretny efekty w postaci podwyższonych diet (o około 100%) oraz objęcia  nowych stanowisk przez  A. Sinickiego i M. Pasiecznego.

            Pan A. Sinicki przedstawia siebie jako współorganizatora protestu  mieszkańców przeciwko budowie dodatkowych budynków. Jest to kłamstwo! Pomysłodawcą i organizatorem (wspólnie z dwoma mieszkańcami Gdańskiej 14) byłem ja - na  tę okoliczność służę dowodami. Pan  A. Sinicki jako jeden z wielu zbierał jedynie podpisy pod petycją, którą następnie  przedstawiłem na WZCz w 2013. Pan  Sinicki nie jest członkiem SM Janowo a tylko członkowie mają prawo decydować o sprawach naszej Spółdzielni.

            Dróżki oraz wyposażenie Parku Żelewskiego w sprzęt o których mowa w ulotce to pomysł radnych z Janowa jeszcze z poprzedniej kadencji! Większość tych prac została  zrealizowane lub realizuje się bez wsparcia Pana A. Sinickiego! Fakty te można  sprawdzić przeglądając protokoły z sesji RM.

            Pomysł na likwidację placów zabaw to chora wyobraźnia Pana A. Sinickiego, P. Bartelke, M. Pasiecznego. Państwo zauważyli, że powstał najpiękniejszy plac zabaw i siłownia w Rumi, mimo negatywnej opinii tych Panów o celowości powstania. Nadal  straszą mieszkańców, że budowa placu zabaw to kamuflaż. Dla nich nie wystarczające są  uchwały: RN SM Janowo, Zarządu kończące definitywnie problem budowy bloków w spornym miejscu. Zbliżają się jednak wybory a temat jest nośny – należy więc go wykorzystać! Wstrętna gra!! 

            Przedszkole nr 1 nigdy nie miało być zlikwidowane jedynie połączone z innym Przedszkolem aby obniżyć koszty administracyjne!

            Panowie M. Pasieczny oraz A. Sinicki głosowali przeciwko ważnej inwestycji dla Rumi jaką jest budowa tunelu łączącego ul. Dąbrowskiego z Sobieskiego. A obecnie forsują (nierealną!) koncepcję budowy mostu nad ul. Sobieskiego w bliżej nieokreślonym miejscu.

Aleksander Kubina


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Hanna Luiza Cegielska

Z zawodu fizjoterapeutka; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako fizjoterapeutka w NZOZ „Salubre” – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Janowie. Bezpartyjna. Mieszkanka Rumi od 2000 roku ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.