Najważniejsze informacje

10.11.2014 PISALIŚMY PRZED MIESIĄCEM...

To nieuczciwe…

Miesiąc temu, opisaliśmy pewien falstart kampanii wyborczej w Janowie. Ponieważ sprawa ta odżyła,  za sprawą  wypowiedzi prasowych kandydata Andrzeja Andrzejczaka,  przypominamy co pisaliśmy oraz co wyjaśnił w tej sprawie v-ce burmiustrz ds gospodarczych:

Jak wiadomo, w tym roku w Rumi po raz pierwszy mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji miejskich w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Zasady i regulamin tego przedsięwzięcia zdefiniowane są uchwałą Rady Miejskiej, dostępne na stronie urzędu miasta. Są także skrótowo opisane na tej samej stronie. Dostęp do tych informacji jest wyjątkowo łatwy i prosty. Informacje o tym były dość szeroko opisywane w prasie. Podstawowe kryterium, które musi spełniać projekt inwestycji obywatelskiej, jasno sprecyzowane w uchwale  to koszt nie wyższy niż 500 000 zł. 

W piątek, 26 września, mieszkaniec Gdańskiej 41, pan A. A rozwiesił na szybach drzwi wejściowych kilku budynków spółdzielni mieszkaniowej Janowo, komunikat, w którym  zapowiada zbieranie podpisów pod wnioskiem dotyczącym budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Pomorskiej. 

Tymczasem, jak sprawdziliśmy w Urzędzie Miasta szacunkowy koszt budowy tego ronda wynosi około 2 mln złotych. To oznacza, że 4 krotnie przekracza koszt inwestycji możliwej do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tak więc ze względów czysto formalnych nie może zostać przyjęty do realizacji. (...)

Po co więc pan A.A rozwiesił plakaty o zbieraniu podpisów w wielu dużych budynkach spółdzielni? Dlaczego wprowadza mieszkańców w błąd? 

Odpowiedź wydaje się być banalnie prosta. Ten pan, jak wiemy  kandyduje na radnego z list PO i komunikaty, wprowadzające ludzi w błąd  rozwiesił w swoim okręgu wyborczym. 

Wyjaśnienia  v-ce burmistrza ds. gospodarczych Krzysztofa Brzezickiego, który odpowiedział na postawione mu pytanie

DLACZEGO RONDO POMORSKA – GDAŃSKA MA KOSZTOWAĆ  PONAD 1,5 MLN ZŁ? odpowiedział:

(…)

2. Poruszają się tymi ulicami pojazdy ciężarowe typu ciągnik siodłowy – naczepa stąd konieczność zaprojektowania i wykonania układu ronda odpowiednio dużego z dodatkowymi  pasami wjazdowymi i zjazdowymi – wolnymi  od ruchu okrężnego dla pojazdów skręcających w prawo upłynniających tym samym ruch tych pojazdów. 

3. Konieczność wybudowania odpowiednio dużego, centralnego placu ( średnica)  wykluczającego bezpośredni przejazd na wprost przez skrzyżowanie ( podniesienie poziomu bezpieczeństwa ) czyli wymuszenie zwolnienia pojazdów na dojeździe do skrzyżowania ( dzisiaj samochody  z szerokiej ul. Częstochowskiej wjeżdżają bez zatrzymania na znaku STOP, szerokość sugeruje jej  nadrzędność). 

4. Z powyższych rozważań wynika konieczność znaczącego powiększenia terenu zajętego pod nowe rozwiązanie skrzyżowania typu rondo połączone z usunięciem dotychczasowego w zakresie istniejących krawężników, chodników oraz pasów rozdzielczych. Konieczne będzie również usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną istniejącą w obrębie obecnego skrzyżowania.

5. Przebudowa wymusi również wybudowanie nowych rozwiązań chodnikowych, ścieżek rowerowych, poszerzonych pasów drogowych na dojeździe i wyjeździe z ronda czyli wybudowanie w części nowych odpowiednio nośnych nawierzchni oraz zmiany oświetlenia i oznakowania. 

6. Doświadczenie z wcześniejszych budów, działań mówi, że nie uda się tego zrobić „małymi” środkami finansowymi i zakładany koszt przewyższa kwotę 1,5 mln zł Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.