Najważniejsze informacje

09.11.2014 PISZE HARCERZ LESZEK KIERSZNIKIEWICZ

Harcerstwo w służbie polityki…

Wybory samorządowe są bez najmniejszych wątpliwości działalnością polityczną. Ustawa w szczególności zakazuje prowadzenia działalności wyborczej na terenie kościołów, urzędów a zwłaszcza szkół, przedszkoli i tych wszystkich organizacji, które wychowują dzieci i młodzież. Mówią także o tym statuty tych instytucji. Rozdział 2 paragraf 2 pkt. 3 statutu ZHP, brzmi: 

„ZHP jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli ZHP do prowadzenia działalności politycznej.” 

Ponad miesiąc temu zapytaliśmy oficjalnie Komisarza Wyborczego w Gdańsku, czy zgodnym z prawem jest wykorzystywanie młodocianych harcerek w kampanii wyborczej jednego z kandydatów oraz wykorzystywaniem pomieszczeń Harcówki do celów kampanii wyborczej. Odpowiedź Komisarza była enigmatyczna – to jest sprawa dla prokuratury i policji a nie dla Komisarza Wyborczego. Nie chcąc być posądzonym o „brudną kampanię” nie zgłosiliśmy tego ani na policję ani do prokuratury. 

Jednak zwracamy się z pytaniem do tych, którym losy harcerstwa leżą głęboko na sercu. Zwracamy się z pytaniem do harcerzy, rodziców harcerzy. Czy zgadzacie się na to, aby harcerstwo tak jednoznacznie zaangażowało się po stronie jednego z kandydatów? Przecież wśród harcerzy a zwłaszcza ich rodziców są zapewne ludzie o różnych poglądach politycznych. Zaangażowanie całego autorytetu harcerstwa Rumi po stronie jednego z kandydatów wyrządza krzywdę harcerstwu, które przecież z założenia jest apolityczne. W przypadku zwycięstwa harcerstwo nic nie zyska –zyska tylko kandydat zwycięzca. Burmistrz pochodzący z harcerstwa nie ma prawa do traktowania harcerstwa inaczej niż innych organizacji pozarządowych. Ale co stanie się jeśli ten kandydat przegra wybory? Co stanie się jeśli ten kandydat przegra wybory z kretesem? Przegra harcerstwo! Harcerstwo rumskie powinno pozostać organizacją patriotyczną i apolityczną. 

Leszek Kiersznikiewicz

harcerz, wieloletni nauczyciel, v-ce burmistrz ds. społecznych, 

członek Komitetu Wyborczego Wyborców E.Rogala Kończak –„Gospodarnosc.plPozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.