Najważniejsze informacje

06.11.2014 JĘZYK OBRAZKOWY W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

Kampania merytoryczna czy obrazkowa?

Nasi konkurenci w wyborach sami ze sobą podpisali pakt o nieagresji w kampanii wyborczej, co oznacza w rozumieniu naszych konkurentów „kampanię pozytywną”. Chwała im za to. My nie podpisaliśmy. Nie podpisaliśmy dlatego, że od zawsze stosujemy zasadę „fair play” zarówno w życiu codziennym, pracy zawodowej, działalności społecznej jak i w kampanii wyborczej. Poza tym, nie możemy podpisać kolejnej umowy z ludźmi, którzy  umów nie dotrzymują.

Ale w tej sprawie jest głębsza myśl. Kampania pozytywna miałaby, zdaniem naszych rywali polegać na tym, że nie atakujemy się nawzajem, że mówimy o sobie wyłącznie pozytywnie a sprawy niewygodne pomijamy milczeniem.  Czyli także  nie wskazujemy słabych punktów w postępowaniu, programach czy życiorysach rywali, bo to już byłaby kampania negatywna? 

Na czym więc miałaby polegać kampania „pozytywna?  Ano najlepiej, gdyby wyborcy oglądali wyłącznie plakaty i na podstawie tego kto ma większe lub kto ma ich  więcej podejmowali decyzje wyborcze. Nasi konkurenci chcą zastąpić język pisany językiem obrazkowym. A tu naszej zgody nie ma! My  przedstawiamy kompetencje (lub ich brak!) poszczególnych kandydatów, dyskutujemy o ich programach  i dajemy szansę mieszkańcom Rumi na dokonanie najlepszego z możliwych wyborów. Wyborów dokonanych  na podstawie merytorycznej wiedzy o kwalifikacjach i przygotowaniu  kandydatów a nie tylko ilości czy wielkości wywieszonych przez nich plakatów.  

Tadeusz Piątkowski Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.