Najważniejsze informacje

28.10.2014

Zadłużenie Rumi dramatycznie małe?

Chcąc zaspokoić niektóre pilne potrzeby miasto –nie mając wystarczającej ilości pieniędzy –zaciąga kredyt. Podobnie jak młoda rodzina. 

Dobry kredyt, rozłożony na wiele lat daje możliwość szybkiego zaspokojenie pilnych potrzeb, kupienia i zrobienia rzeczy potrzebnych tu i teraz oraz powolnego, rozłożonego na wiele lat spłacania kredytu. Tak postępują miasta, tak też robią ludzie młodzi na początku swojej drogi życiowej. Jest jednak jeden ważny warunek takiego przedsięwzięcia. Nie wolno wziąć zbyt wysokiego kredytu w stosunku do swoich dochodów. Dotyczy to zarówno miasta jak i gospodarstwa domowego. W gospodarstwach domowych każdorazowo pilnuje tego bank, analizując miesięczną ratę spłaty zadłużenia w stosunku do miesięcznych dochodów gospodarstwa. 

Kondycję finansową miasta mierzy się tzw. wskaźnikiem zadłużenia, zdefiniowanym przez ministra finansów. Mówi on o wielkości sumy rocznych spłat kredytów odniesionych do budżetu rocznego.  Wskaźnik ten w ostatnich latach w Rumi systematycznie maleje. W roku 2011 wynosił  55,6% , w 2012  -52,29%  a w 2013 już tylko 43,75%.  Wg prognoz, uwzględniających wyniki finansowe 3 kwartałów roku bieżącego,  na koniec roku 2014 wyniesie on 40,2%.  To oznacza, że miasto jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. (Źródło: RAPORT O STANIE MIASTA RUMI ZA LATA 2010 – 2014). 

W przyszłym roku odbędzie się kolejne rozdzielanie środków UE na poszczególne projekty przygotowane przez gminy. Żaden z projektów nie jest finansowany przez środki UE w całości. Zawsze trzeba mieć pieniądze na wkład własny. Właśnie z tego powodu, dobrzy gospodarze miast zadbali o zmniejszenie wskaźnika zadłużenia w roku 2014 aby mieć zdolność kredytową potrzebną do zaciągnięcie kredytów potrzebnych na wkład własny na inwestycje współfinansowane środkami z UE.Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.