Najważniejsze informacje

26.10.2014 PANI BURMISTRZ MIAŁA RACJĘ

Oświata i wychowanie na sesji

W nadchodzący czwartek 30 października br. odbędzie się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Rumi. Przedstawione zostaną informacje o działalności przedszkoli, szkół i gimnazjów samorządowych oraz sprawozdanie Komisji Oświaty i Wychowania RM Rumi. 

Już teraz wszystkim osobom, które krytykowały Panią Burmistrz Rogalę-Kończak za rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 6 należy przypomnieć, że czas zweryfikował słuszność decyzji. Może i w Polsce jest niż demograficzny, ale w rumskich szkołach jest więcej dzieci! Prowadzone rozbudowy były więc jak najbardziej uzasadnione.

Podczas sesji przedstawiony zostanie również projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 10. Następne projekty są m.in. w sprawach:

- wprowadzenie zmian do budżetu 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na 2014 rok
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Rumi
- przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”
- wyrażenia zgody przez Radę Miejską na sprzedaż nieruchomości, które znajdują się przy ul. Kosynierów, Żwirki i Wigury oraz Reja


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.