Najważniejsze informacje

21.10.2014 JOLANTA STASZEWSKA O PROGRAMIE KONKURENCJI

Nasze dzieci to nasza przyszłość…

W programie wyborczym PO czytamy „Nasze dzieci to nasza przyszłość – inwestycja w edukację przynosi nie tylko korzyści danym osobom, ale również w następnych latach budżet naszego miasta na tym skorzysta. Lepsze wykształcenie dzieci da po latach lepiej płatną pracę……”.

Oczywiście, zgadzam się z hasłem „Nasze dzieci to nasza przyszłość”, ale na czym ma polegać ta inwestycja? Czy będzie wybudowana nowa szkoła? Czy może zmniejszy ilość dzieci w klasach o połowę? Czy może PO ma jakiś ukryty pomysł, który nie był do dnia dzisiejszego realizowany, a spowoduje podniesienie jakości oświaty w Rumi?  O tym ani słowa w programie! 

Chyba każdy mieszkaniec Rumi wie, że poziom inwestycji oświatowych w naszym mieście jest bardzo wysoki, że realizowane są dodatkowe programy w celu wyrównywania szans uczniów, a sprawy dzieci i młodzieży traktowane są ze szczególną wagą. Wie także że baza lokalowa i sportowa szkół znacząco się poprawiła w wielu szkołach. Tak więc hasło podane w programie PO  a raczej kandydata na burmistrza jest tylko pustym,  populistycznym hasłem, i nie ma za grosz pokrycia w realnych planach. 

Mnie osobiście program PO zupełnie nie przekonał. Ani w tym aspekcie ani w żadnym innym. 

Jolanta Staszewska

Autorka przez wiele lat była dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Rumi,  obecnie jest członkiem  Komisji Oświaty i Wychowania a także Komisji ds. Rodziny, Zdrowia  i Opieki Społecznej Rady Miejskiej RumiPozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.