Najważniejsze informacje

10.11.2014 ZAINSPIROWANI PEANAMI POCHWALNYMI W GAZECIE POWIATOWEJ...UZUPEŁNIAMY

Pasmo sukcesów kandydata PO

Jedna z gazet powiatowych wygłosiła peany na cześć kandydata na burmistrza Rumi pana Michała Pasiecznego. My pamiętamy więcej niż napisała gazeta. Pamiętamy, że ostatnim sukcesem Michała Pasiecznego  było zdobycie stanowiska  przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi.  Przypomnijmy jak do tego doszło. 

Aby zdobyć  stanowisko Przewodniczącego Rady najpierw musiał:

• zerwać umowę koalicyjną i  przejść  do obozu dotychczasowego przeciwnika, 

• zgodzić się na utratę różnych funkcji przez 5 niedawnych kolegów ze swojej partii, w tym stanowiska v-ce burmistrza przez kolegę partyjnego  M. Fuchsa,

• publicznie kłamać,  że wprowadzenie do Komisji Rewizyjnej  radnego... Labuddy  będącego w kręgu zainteresowań Urzędu Kontroli Skarbowej i innych organów   ..."usprawni pracę Rady".  (Radny Labudda kilka miesięcy wcześniej, w związku z tym,  został pozbawiony funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)   

• publicznie kłamać, że usunięcie radnego Grinholca z komisji Gospodarczej także "usprawni pracę rady". Radny Henryk Grinholc sprawy gospodarcze  zna od podszewki bo od wielu lat,  z sukcesem  prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. (W 23 letniej historii samorządu Rumi nie zdarzyło się, aby radnemu nie pozwolono pracować w komisji, w której chciał pracować!) .

Na forum publicznym kandydata przedstawia się jako absolwent Akademii Morskiej w Gdyni,   z 10 letnim stażem zawodowym w „serwisie Grupy Żywiec” oraz „1 rok w branży doradczej”. Tymczasem w jego oświadczeniach majątkowych za ostatnie 3 lata nie widać specjalnie pracy zawodowej. Widać za to zasiłek dla bezrobotnych, diety radnego i pół milionowy kredyt...

Dzisiaj widać jak na dłoni, że wszystko to potrzebne było po to by wystartować w wyborach na burmistrza z lepszej pozycji.  I wcale mu nie przeszkadzało, że w drodze do celu musiał zawrzeć pakt  z partią o całkowicie odmiennych poglądach politycznych  i podeptać kariery kilku swoich partyjnych kolegów.  

Życiowa  maksyma  "nie uczciwość się liczy, tylko skuteczność" na razie zwyciężyła.  

Czy zwycięży w  Rumi na dłużej, pokaże czas. Nie tracimy jednak nadziei, ze  uczciwość coś ciągle jeszcze znaczy.  Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.