Najważniejsze informacje

19.10.2014 ZDANIEM JOLANTY STASZEWSKIEJ

Obiecanek cd w programie PO...uzdrowią służbę zdrowia?

W jednym z punktów programu wyborczego PO  można przeczytać:„…Wprowadzimy opiekę pielęgniarską w szkołach przez pełny tydzień (w niektórych szkołach jest 2 - 3 dni w tygodniu). Nie będziemy również blokować budowy szpitala w Rumi.

Pracuję cztery lata w Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej i czytając takie obiecanki mogę się tylko pobłażliwie uśmiechnąć. Mam wrażenie, że osoby piszące ten program chciały na siłę obiecać mieszkańcom coś, co związane jest ze służbą zdrowia, a wiadomo, że tematy te zawsze wzbudzają emocje. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że we wszystkich  naszych placówkach są dobrze przygotowane gabinety lekarskie i stomatologiczne. O to zadbała Komisja Zdrowia i dyrektorzy placówek. Dyrektorzy podpisując umowy z Zakładami Opieki Zdrowotnej, udostępniają te gabinety i precyzują ilość godzin pracy pielęgniarki czy stomatologa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października 2013 r.). Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z warunkami określonymi przez Ministra! Tak więc ta sprawa leży całkowicie poza kompetencjami Rady i radnych.

Dodam, że pielęgniarka szkolna nie jest zatrudniana przez dyrektora szkoły a więc dyrektor nie jest przełożonym pielęgniarki. Pielęgniarka nie jest więc w ogóle pracownikiem szkoły. Za gabinet medyczny w szkole, wraz z lekami, odpowiada Zakład Opieki Zdrowotnej. To ZOZ podpisuje umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i to NFZ płaci za leki, wynagrodzenie i inne koszty określone w kontrakcie. Dyrektor natomiast odpowiada i płaci z budżetu szkoły za pomieszczenie i …apteczkę szkolną (bez leków). Zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wszyscy uczniowie Rumi objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.  

Wypadałoby to wiedzieć jak się pisze o służbie zdrowia, zwłaszcza w programie wyborczym partii. 

Jolanta Staszewska 

Autorka przez wiele lat była dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Rumi,  obecnie jest członkiem  Komisji Oświaty i Wychowania a także Komisji ds. Rodziny, Zdrowia  i Opieki Społecznej Rady Miejskiej RumiPozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.