Najważniejsze informacje

19.10.2014 4 LATA TEMU PISALIŚMY

Przypominamy obietnice z poprzedniej kampanii wyborczej

Zanim ponownie damy się nabrać niektórym obietnicom wyborczym przypomnijmy co o jednej z nich pisaliśmy 4 lata temu:

Rumia stolicą Polski? 

Komitet Wyborczy „Wspólny Powiat” skupia ludzi, którzy chcą powołać nowy powiat w Polsce, a mianowicie powiat grodzki Rumia. W tej sprawie współdziałają ściśle z komitetem Samorządność Rumia. Oba Komitety działają na terenie powiatu wejherowskiego w którym znajduje  się Rumia. 

Od słowa wspólny pochodzi  słowo wspólnota, a synonimy do słowa wspólnota to; jedność, spójność, nierozerwalność, nierozdzielność. Twarzą  komitetu Wspólnego Powiatu jest pan Grzegorz Szalewski, a komitetu Samorządność Rumia –pan Kazimierz Klawiter. Obydwa komitety głoszą swoje sztandarowe hasło Powiat Grodzki Rumia” czyli separację Rumi od powiatu wejherowskiego. Nazwa  komitetu oznacza więc,  że powiat ma być nierozerwalny, niepodzielny, wspólny, zaś główne hasło programowe tych  komitetów mówi o podzieleniu powiatu na dwa mniejsze! Te dwa pojęcia stoją w jawnej sprzeczności wobec siebie i  wzajemnie się wykluczają!

Czy zatem tylko nieznajomość znaczenia słów i pojęć  przesądziła o nazwie komitetu Wspólny Powiat ze sztandarowym hasłem Powiat Grodzki Rumia?  Nie! Ta  nazwa po prostu dobrze brzmi! I doskonale nadaje się na hasło w kampanii wyborczej. Chociaż tak naprawdę oznacza  …rozbicie powiatu wejherowskiego i wydzielenie z niego maleńkiego, ekonomicznie nieuzasadnionego powiatu grodzkiego Rumia z jednoczesnym osłabieniem powiatu wejherowskiego.

Z powiatem Grodzkim Rumia  jest zresztą większy  szkopuł. Ani pan Kazimierz Klawiter, ani pan Szalewski nic kompletnie zrobić nie mogą - by ten grodzki powiat utworzyć! To sprawa sejmu, zmiany ustaw dla całego kraju, a przede wszystkim - zmiany nastawienia klasy politycznej, która chce raczej likwidować powiaty niż je mnożyć! Od lat się mówi, że idea powiatów jest ideą  chybioną, że ten dodatkowy szczebel administracji i biurokracji samorządowej przynosi więcej szkód niż pożytku. 

W jednym trudno odmówić racji naszym konkurentom, że Rumia stając  się powiatem zyskałaby na prestiżu. Jeśli więc wyłącznie o prestiż chodzi to proponujemy pójść  dalej –zróbmy Rumię stolicą Polski! Prestiż wzrośnie jeszcze bardziej! No, ale to przecież zupełnie nierealne  - powiedzą ludzie myślący. Racja, nierealne tak samo jak Powiat Grodzki, ale za to jak dobrze brzmi! I właśnie na tym dobrym brzmieniu nasi konkurenci  zbudowali swój program. To kamień węgielny ich programu! Ale kamień tak kruchy, jak fałszywe jest  brzmienie ich haseł! 

Przypomnijmy, aby Rumia mogła być powiatem musiała by liczyć 100 tysięcy mieszkańców ! Póki co jest nas, Rumian około 45 000. I nic ale to nic nie wskazuje na to abyśmy tę liczbę niebawem tak znacznie przekroczyli. 

Cóż więc nam pozostaje? No może by tak na przykład autorów tych pomysłów  wysłać …do Sejmu. Niech tam krzewią najbardziej prestiżową ideę „Rumia stolicą Polski”, a jeśli to  się nie uda,  wtedy przynajmniej  -  „Powiat Grodzki dla Rumi”!. 

Póki co w wyborach samorządowych namawiamy do  głosowania na tych,  którzy realnie stąpają po ziemi,  znają prawo i nie obiecują gruszek na wierzbie. 

Michał Wiśniewski

Tadeusz PiątkowskiPozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.