Najważniejsze informacje

15.10.2014 W ŚLAD ZA PUBLIKACJĄ "TO NIEUCZCIWE"

Dlaczego RONDO POMORSKA – GDAŃSKA nie mieści się w budżecie obywatelskim?

Otrzymaliśmy wyjaśnienia od pana K. Brzezickiego, v-ce burmistrza ds gospodarczych Rumi, w sprawie kosztów ronda Pomorska - Gdańska. Oto co pisze:

DLACZEGO RONDO POMORSKA – GDAŃSKA MA KOSZTOWAĆ  PONAD 1,5 MLN ZŁ ?

1. Ulice Pomorska i Gdańska są ulicami kategorii dróg powiatowych i wskazane organizacją ruchu jako drogi przepuszczające ruch tranzytowy przez miasto do ulicy I Dywizji, Starowiejskiej ( drogi wojewódzkiej ) i dalej do DK6. Stanowić będą  w perspektywie łącznik ulicy Kosynierów  w Rumi do Obwodowej w Redzie oraz są z ulicą Dębogórską połączeniem do Dębogórza i Kosakowa .

2. Poruszają się tymi ulicami pojazdy ciężarowe typu ciągnik siodłowy – naczepa stąd konieczność zaprojektowania i wykonania układu ronda odpowiednio dużego z dodatkowymi  pasami wjazdowymi i zjazdowymi – wolnymi  od ruchu okrężnego dla pojazdów skręcających w prawo upłynniających tym samym ruch tych pojazdów. 

3. Konieczność wybudowania odpowiednio dużego, centralnego placu ( średnica)  wykluczającego bezpośredni przejazd na wprost przez skrzyżowanie ( podniesienie poziomu bezpieczeństwa ) czyli wymuszenie zwolnienia pojazdów na dojeździe do skrzyżowania ( dzisiaj samochody  z szerokiej ul. Częstochowskiej wjeżdżają bez zatrzymania na znaku STOP, szerokość sugeruje jej  nadrzędność). 

4. Z powyższych rozważań wynika konieczność znaczącego powiększenia terenu zajętego pod nowe rozwiązanie skrzyżowania typu rondo połączone z usunięciem dotychczasowego w zakresie istniejących krawężników, chodników oraz pasów rozdzielczych. Konieczne będzie również usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną istniejącą w obrębie obecnego skrzyżowania.

5. Przebudowa wymusi również wybudowanie nowych rozwiązań chodnikowych, ścieżek rowerowych, poszerzonych pasów drogowych na dojeździe i wyjeździe z ronda czyli wybudowanie w części nowych odpowiednio nośnych nawierzchni oraz zmiany oświetlenia i oznakowania. 

6. Doświadczenie z wcześniejszych budów, działań mówi, że nie uda się tego zrobić „małymi” środkami finansowymi i zakładany koszt przewyższa kwotę 1,5 mln zł 

7. Ostatecznej odpowiedzi o  wysokości koniecznych nakładów udzieli konkretny projekt uwzględniający powyższe uwagi. Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.