Najważniejsze informacje

11.10.2014 LICZBY MÓWIĄ PRAWDĘ..

Zadłużenie Rumi najniższe w historii

Pomimo sporej  skali inwestycji ostatnich lat wkaźnik kondycji finansowej osiągnał najlepszy w historii naszego miasta poziom. Kondycję fianansową miasta mierzy się tzw. wskaźnikem zadłużenia, zdefiniowanym przez ministra finansów. Mówi on o wielkości spłat kredytów odniesionych do wielkości budżetu rocznego.  Wskaźnik ten w ostatnich latach systematycznie maleje. W roku 2010 wynosił  55,6% , w 2011  -52,29%  a w 2012 już tylko 43,75%.  Wg prognoz, uwzględniających wyniki finansowe 3 kwartałów roku bieżącego,  na koniec roku 2014 wyniesie on 40,2%.  To oznacza, że miasto jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Źródło: RAPORT O STANIE MIASTA RUMI ZA LATA 2010 – 2014.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.