Najważniejsze informacje

05.10.2014 TO SIĘ MOŻE PRZYDAĆ

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych


W Rumi, w Urzędzie Miasta powstał Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Jest zlokalizowany w Biurze Obsługi Mieszkańców przy stanowisku nr 1. PPPZ ePUAP czynny będzie w godzinach pracy Urzędu.

 

Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla podpisu elektronicznego. Dzięki profilowi można załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Działa on podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje osobę, która ten profil wykorzystuje.

Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na stronie www.epuap.gov.pl oraz wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z urzędów pełniących rolę Punktu Potwierdzającego. W Rumi  do  Urzędu  Miasta Rumi - Biura Obsługi Mieszkańców stanowisko nr 1.


Profil zaufany można wykorzystać w poniższych serwisach:

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 

- Platforma Usług Elektronicznych (PUE) 

- Cyfrowy Urząd Miasta Rumi (CU)Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Hanna Luiza Cegielska

Z zawodu fizjoterapeutka; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako fizjoterapeutka w NZOZ „Salubre” – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Janowie. Bezpartyjna. Mieszkanka Rumi od 2000 roku ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.