Najważniejsze informacje

29.09.2014 FALSTART KAMPANII WYBORCZEJ KANDYDATA PO?

To nieuczciwe…

            Jak wiadomo, w tym roku w Rumi po raz pierwszy mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje inwestycji miejskich w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Zasady i regulamin tego przedsięwzięcia zdefiniowane są uchwałą Rady Miejskiej i są dostępne na stronie urzędu miasta. Są także skrótowo opisane na tej samej stronie. Dostęp do tych informacji jest wyjątkowo łatwy i prosty. Informacje o tym były dość szeroko opisywane w prasie. Podstawowe kryterium, które musi spełniać projekt inwestycji obywatelskiej, jasno sprecyzowane w uchwale, to koszt nie wyższy niż 500 000 zł.

            W piątek, 26 września, mieszkaniec Gdańskiej 41, pan A.A., rozwiesił na szybach drzwi wejściowych kilku budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” komunikat, w którym zapowiada zbieranie podpisów pod wnioskiem dotyczącym budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Pomorskiej.

            Tymczasem, jak sprawdziliśmy w Urzędzie Miasta, szacunkowy koszt budowy tego ronda wynosi około 2 mln złotych. To oznacza, że 4-krotnie przekracza koszt inwestycji możliwej do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tak więc ze względów czysto formalnych nie może zostać przyjęty do realizacji. Poza tym, aby złożyć taki wniosek, wystarczy 15 podpisów mieszkańców. Wystarczyłoby więc przejść do sąsiadów ze swojej klatki schodowej, aby tyle podpisów zebrać. Ale najpierw należało zasięgnąć informacji w inżynierii miejskiej (lub tylko uruchomić wyobraźnię) o szacunkowych kosztach budowy ronda w tym miejscu.

            Po co więc pan A.A. rozwiesił plakaty o zbieraniu podpisów w wielu dużych budynkach Spółdzielni? Dlaczego wprowadza mieszkańców w błąd?

            Odpowiedź wydaje się być banalnie prosta. Ten pan, jak wiemy, kandyduje na radnego z list PO, a komunikaty, wprowadzające ludzi w błąd, rozwiesił w swoim okręgu wyborczym.

            Jak się dowiedzieliśmy bezpośrednio u pani burmistrz E.Rogali-Kończak, budowa ronda na skrzyżowaniu Gdańskiej i Pomorskiej, jako ważnego węzła na coraz bardziej obciążonej trasie (już niebawem Reda-Rumia- Gdynia), została już włączona do planowanych na przyszły rok inwestycji miejskich.

            Przy okazji przypominamy kandydatom na radnych i komitetom wyborczym, że aby wywiesić na terenie czy budynkach Spółdzielni jakiekolwiek plakaty, trzeba mieć zgodę Zarządu Spółdzielni.

Fragment uchwały NR LIII/585/2014 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Rumi konsultacji społecznych dotyczących pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski w 2015 roku w Rumi”:

„§ 3.  1. Wartość jednostkowa jednorocznych projektów inwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty 500.000 złotych brutto.

        2. Przewidywana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski w roku 2015 wyniesie 1.500.000”

PS: Nazwiska tego pana nie podajemy celowo, z powodu trwającej kampanii wyborczej.

 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.