Najważniejsze informacje

25.09.2014 NA CO WYDALIŚMY PIENIĄDZE W OSTATNICH 3 KADENCJACH

Sesja i pieniądze…

       Znaczną część debaty na dzisiejszej sesji radni poświęcili dyskusji nad sprawozdaniem przewodniczącego Komisji Gospodarczej. Sprawozdanie to zamiast zwięzłego opisania czym zajmowała się komisja było bardziej przesłaniem politycznym przewodniczącego. W dyskusji K.Klawiter przedstawił dość wybiórczo wskaźniki statystyczne zamożności  i zadłużenia  poszczególnych gmin w Polsce, zamieszczone przez wydawnictwo samorządowe Wspólnota a także próbował dokonać ich własnej interpretacji. Próbował udowodnić, że jesteśmy gminą biedną i bardzo zadłużoną, bo …”z liczbami się nie dyskutuje”.

            Zamiast słuchania opinii lokalnych polityków przyjrzymy się, tak jak chce radny Klawiter  -obiektywnym liczbom, czyli kwotom  wydanym z naszego budżetu. Żeby obraz był pełny proponujemy spojrzeć na ostatnie 12 lat wydatków budżetowych. Na co więc wydano i skąd pochodziły środki budżetowe  Rumi na przestrzeni 3 ostatnich kadencji?

Na wszystkie inwestycje (drogowe, oświatowe, komunalne) wydaliśmy w ciągu 12 lat w naszym mieście  ponad 183 mln zł (183 660 081 zł), z tego  ponad 38 mln zł (38 600 942 zł) tj 21% pochodziło z różnych funduszy pozyskanych z zewnątrz. Z tej kwoty  ponad 18  mln zł (18 575 151 zł), czyli ok. ok 10%  to środki z UE. Na jakie inwestycje wydaliśmy w tym czasie najwięcej pieniędzy?  Największą pozycję stanowią wydatki na inwestycje drogowe na które wydaliśmy  ponad 129 mln zł (129 101 756 zł), tj ponad 70% budżetu inwestycyjnego 12 -lecia. Drugie miejsce zajmują inwestycje oświatowe z kwotą  ponad 33 mln zł (33 004 204 zł) co stanowi ok. 18% wszystkich wydatków inwestycyjnych miasta.

            Jak na tym tle wypada  4 lata ostatniej kadencji? W okresie 2010-2014 na inwestycje łącznie wydaliśmy  ponad 65 mln zł (65 371 674 zł)  co stanowi  około 36%  budżetu 12 letniego. To znaczy, że wcale nie była to kadencja gorsza od poprzednich. Na co wydaliśmy pieniądze inwestycyjne ostatniej kadencji?  Struktura wydatków jest nieco  inna niż całego 12 –lecia z uwagi na dwie  duże  inwestycje oświatowe ostatniej kadencji – rozbudowa SP1 oraz sala gimnastyczna w SP10 (łącznie ponad 15 mln zł). Na inwestycje drogowe w ostatniej kadencji  wydaliśmy 41%  inwestycyjnych środków budżetowych a na oświatowe 44% ogólnej kwoty inwestycyjnej. Skąd pochodziły pieniądze inwestycyjne ostatniej kadencji prawie 19 mln zł (11 861 637 zł) tj. ponad 18%  ze środków zewnętrznych w tym około 8% z funduszy UE.

Tadeusz Piątkowski


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.