Najważniejsze informacje

20.09.2014 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Dzieci w kampanii wyborczej!?


Do Krajowego Biura Wyborczego (delegatura w Gdańsku) została złożona skarga na jeden ze startujących w Rumi komitetów. W skardze jest mowa o prowadzeniu kampanii bez zgody oraz wykorzystywaniu małoletnich harcerzy. 

 

Krajowe Biuro Wyborcze zostało poinformowane, że jeden z komitetów „prowadził kampanię wyborczą podczas festynu w dniu 13.09.2014 r. w Parku Żelewskiego w Rumi. Festyn ten organizowany był przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Janowo” w Rumi oraz współfinansowany przez Urząd Miejski w Rumi. Komitet nie miał zgody organizatorów na prowadzenie podczas festynu kampanii wyborczej”

Co gorsza komitet wykorzystał do walki politycznej dzieci!

 

„Kampanię te prowadziły młodociane harcerki z Hufca ZHP Rumia” (w której harcmistrzem jest pan, który kandyduje na burmistrza Rumi). „Posiadały one na sobie koszulki oraz naklejone na mundurach harcerskich naklejki z logo komitetu wyborczego”.

Zgodnie ze statutem ZHP  - Rozdział 2 paragraf 2 pkt. 3:

 

„ZHP jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli ZHP do prowadzenia działalności politycznej.”

To może oznaczać, że "miało miejsce rażące naruszenie przepisów Kodeksu Wyborczego oraz statutu Związku Harcerstwa Polskiego." 

 

Poniżej przedstawiamy zdjęcie dzieci, które zostały wykorzystane w kampanii wyborczej. Niektóre miały na sobie koszulki reklamujące komitet wyborczy, inne rozdawały materiały promujące pana kandydata. Ze względu na dobro dzieci ich twarze zostały zamazane. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.