Najważniejsze informacje

13.09.2014 KOLEJARZE ZAWIEDLI...

Pendolino zasługuje na swoją opinię

Pendolino miało uświetnić wczorajszą uroczystość otwarcia Stacji Kultura. Ale Pendolino nie przyjechał. Zawiódł na całej linii. Pragniemy wyjaśnić, ze to z inicjatywy kolejarzy, na wyraźną propozycję związkowców maszynistów włączono do uroczystości otwarcia nowoczesnej  biblioteki na rumskim dworcu przyjazd osławionego pociągu. Miasto podpisało stosowną umowę promocyjną (podobnie jak Reda i Wejherowo) ale kolejarze nie byli w stanie się z niej wywiązać.

Za tym pociągiem ciągnie się jakieś złe fatum od samego poczatku. Właśnie była okazja do poprawy tej opnii. Nie wnikając w szczegóły, od wczoraj  nasza opinia o Pendolino pozostaje bez zmian a nawet jest jeszcze gorsza...


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.