Najważniejsze informacje

03.09.2014 ZAPRASZAMY!

Wkrótce powstanie Rada Seniorów

Seniorzy to osoby coraz bardziej aktywne, a organizacje ich skupiające są coraz liczniejsze. Dlatego z inicjatywy Burmistrz Rumi Elżbiety Rogala-Kończak powstanie Rada Seniorów.
 
Rada będzie liczyć od 11 do 17 członków, w tym dwóch przedstawicieli burmistrz. Wszystkie pozostałe osoby będą reprezentować organizacje i stowarzyszenia, które na co dzień zajmują się sprawami osób w złotym wieku.

"W pracach Rady Seniorów będą mogli uczestniczyć przedstawiciele różnych grup, po dwie osoby z każdej z nich”, mówi radna klubu Gospodarność Jolanta Staszewska.

Inicjatywa Pani Burmistrz zapewni mieszkańcom - seniorom możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez bezpośredni wpływ na reprezentowanie ich interesów, realizację potrzeb i oczekiwań oraz rozwiąznywanie istotnych z ich punktu problemów. W ostatni czwartek (28 sierpnia br.) projekt uchwały został przegłosowany przez Radę Miejską Rumi. Poinformowała już o tym Twoja Telewizja Morska. Materiał można obejrzeć tutaj:

http://www.telewizjattm.pl/dzien/2014-09-03/30515-seniorzy-beda-radzic-wladzom-jak-rzadzic-rumia.html

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.