Najważniejsze informacje

29.08.2014 8 LAT TEMU BURMISTRZ PISAŁA DO NAS

Czy pamiętacie Państwo ten list?

Rumia  12.11.2006 

Szanowni Państwo!

Moja czteroletnia praca na stanowisku burmistrza miasta  dobiega końca. Wiele się w naszym mieście w tym czasie zmieniło.  Nie jest moim zamiarem chwalić się poszczególnymi osiągnięciami tego okresu, bo jestem przekonana,  że sami je Państwo dostrzegacie. Dodam tylko, że bardzo sobie cenię ranking Rzeczypospolitej, sporządzony przez niezależne, fachowe gremium na podstawie 15 różnych kryteriów, w którym Rumia okazała się najlepsza w województwie pomorskim. 

Chcę jednak podzielić się z Państwem swoją refleksją dotyczącą  przyczyn sukcesów naszego miasta w czasie mojej kadencji. Pozytywne dokonania  miasta stały się możliwe dlatego, że będąc członkiem bezpartyjnego porozumienia grupy ludzi ze stowarzyszenia Gospodarność, miałam nieskrępowaną przez partyjne rozgrywki możliwość doboru  ludzi do pracy na ważnych stanowiskach. To właśnie pozwoliło zatrudnić ludzi uczciwych,  z najwyższymi kwalifikacjami, zaangażowanych bez reszty  w sprawy miasta i jego mieszkańców. Zaowocowało to skutecznością   w zdobywaniu pieniędzy zewnętrznych na inwestycje miejskie, harmonijnym rozwojem wszystkich dziedzin życia miasta przy jednoczesnej znaczącej poprawie sytuacji finansowej.

Jeśli akceptujecie Państwo ten sposób sprawowania władzy, tempo i kierunki  rozwoju naszego miasta  z ostatnich 4 lat to bardzo proszę o poparcie mojej kandydatury w wyborach na burmistrza miasta i kandydatów bezpartyjnego komitetu Gospodarność w wyborach do Rady Miasta.

Rumia 12.11.2006

Elżbieta Rogala Kończak


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.