Najważniejsze informacje

28.08.2014 ZASADY RUGBY W RUMSKIM PARLAMENCIE?

Młyn podczas sesji Rady Miejskiej

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, po rozpatrzeniu 15 punktu porządku obrad, przyjętego w głosowaniu na wstępie obrad, przed przejściem do kolejnego punktu porządku obrad pan przewodniczący M.Pasieczny zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad, polegającą na ..wykreśleniu z porządku obrad dwóch kolejnych punktów. Zdziwienie było spore, bo godziną wcześniej, w punkcie dotyczącym porządku obrad,  sam przewodniczący Pasieczny zaproponował i głosował za przyjęciem takiego właśnie porządku obrad. Skąd więc podczas sesji taka gwałtowna zmiana? Czyżby jakiś ważny telefon? Polecenie z centrali? Czy może tylko zabawa z radnymi w młyn, rodem z rugby, w którym prawie nikt nie wie gdzie jest piłka...

Tak czy inaczej z porządku obrad zdjęto dwie uchwały, dotyczące przeznaczenia do sprzedaży dwóch sporych działek przy ulicy Topolowej.  Experci mówią, że właśnie jest dobry okres na sprzedaż działek pod budownictwo wielorodzinne...

Przypominamy w tym kontekście  co o tym pisał całkiem niedawno radny Piątkowski:

Dlaczego nie zbudujemy w tym roku kilku ulic więcej...

Co jakiś czas na sesję Rady Miejskiej przychodzą mieszkańcy upominać się o budowę ich ulicy. 

Niedawno byli to mieszkańcy ulicy Hetmańskiej, wybierają się następni... Przewodniczący Rady z uśmiechem na ustach wita wszystkich radośnie. Radośnie bo za budowę dróg w mieście  odpowiada burmistrz a nie Rada. Czy aby na pewno? 

Rada Miejska odpowiada za ilość pieniędzy przeznaczonych na fundusz inwestycyjny w tym na drogi. Pieniądze na inwestycje drogowe pochodzą najczęściej ze sprzedaży gruntów gminnych. Burmistrz przygotowuje grunty do sprzedaży ale ostateczne decyzje o sprzedaży  podejmuje Rada Miejska. Od kilku lat sprzedaż gruntów gminnych w kraju i w Rumi kuleje. Mamy ok. 20 działek przeznaczonych do sprzedaży i zero sprzedaży. Przyczyny tego zastoju  są dość złożone i zależą od polityki państwa i rządu a nie władz gminy.  Zastój w budownictwie mieszkaniowym spowodowany jest brakiem odpowiedniej  polityki kredytowej skierowanej do ludzi młodych. Ludzi młodych też zresztą, za sprawą polityki naszego państwa coraz mniej w naszym kraju.

Nie od dzisiaj jednak wiadomo, że najbardziej dostępnym dla ludzi młodych a więc i poszukiwanym towarem na rynku mieszkaniowym jest  małe mieszkanie w budynku wielorodzinnym. To dlatego działki przeznaczone  pod budownictwo wielorodzinne sprzedać łatwiej.   W tej sytuacji warto przypomnieć Radzie Miejskiej, że całkiem niedawno odrzuciła ona (głosami obecnej koalicji rządzącej Radą) uchwałę o sprzedaży sporej działki (w rejonie ul. Rajskiej) z przeznaczeniem pod niską zabudowę wielorodzinną. Sądzę,  że tę właśnie działkę moglibyśmy sprzedać i uzyskać pieniądze na budowę kolejnych ulic. Argumentacja radnych koalicji była taka, że pogorszy to komfort zamieszkiwania w tym rejonie mieszkańcom domków jednorodzinnych. 

No cóż, może warto aby Pan Przewodniczący Rady  powiedział mieszkańcom mieszkającym od lat  przy nieutwardzonej ulicy  że  nie wybudujemy jej także w tym roku z powodu tego, że musimy zadbać o to  aby mieszkańcy domków jednorodzinnych nie mieszkali za blisko domów wielorodzinnych (o tej samej wysokości!) bo to pogorszy ich komfort zamieszkiwania. 

                                                                                                                                            Tadeusz Piątkowski

PS. Jedynym powodem mniejszej liczby budowanych ulic jest brak pieniędzy. Jak widać z oferty http://dom.gratka.pl/tresc/407-13585539-pomorskie-rumia-rajska.html  prywatna agencja wystawiła do sprzedaży  działkę budowlaną w Rumi, przy ul. Rajskiej,(z uchwalonym planem przestrzennego zagospodarowania),  o powierzchni 62 684 m kw za kwotę 12 536 800 złotych. Rada Miejska, kierowana przez M. Pasiecznego zablokowała sprzedaż dużej działki gminnej w tym rejonie.Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.