Najważniejsze informacje

26.08.2014 W CZWARTEK, W UM RUMIA

Sesja Rady Miejskiej Rumi

W czwartek 28 sierpnia br. odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Miejskiej Rumi. Radni zajmą się m.in. sprawami oświaty i wychowania w Rumi oraz sprawozdaniem Komisji Samorządowej. Przedstawiona zostanie informacja o tym, jak wyglądają przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

Sesja rozpocznie się o godz. 10.30. Odbędzie się w dużej sali obrad Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7.

Przygotowane projekty uchwał dotyczą m.in.:

- wygaśnięcia mandatu radnego Piotra Labuddy w skutek pisemnego zrzeczenia się,
- budżetu miasta na 2014 rok,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi,
- sprzedaży lub zamiany nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.