Najważniejsze informacje

01.11.2014 MINĘŁO JUŻ 10 LAT

Śp. Wiesław Bogucki

Wspominamy naszych kolegów...

Wchodząc do sali widowiskowej spółdzielczego  Domu Kultury Janowo przeczytasz, że nosi ona imię Wiesława Boguckiego.  Czy pamiętasz Kim był?

Wiesiek, przez 15 lat, poczynając od roku pamiętnej rewolucji w spółdzielczości mieszkaniowej zarządzonej przez premiera Mazowieckiego, uczestniczył we wszystkich ważnych wydarzeniach w życiu Janowa. Większość z nich odbywała się w spółdzielczym Domu Kultury. Nie pamiętam Jego nieobecności na którejkolwiek Radzie Nadzorczej czy Walnym Zebraniu. Dał się poznać jako pracowity,  skromny i mądry człowiek. Przychylność zjednywał sobie racjonalnymi argumentami, bez zbędnej ideologii i bez emocji.  Jego niedokończona  kadencja w RN trwała 15 lat. Był wybierany do pięciu kolejnych  Rad Nadzorczych,  zawsze z  największą ilością głosów! Był także radnym Rumi.  

W głowie Wieśka zrodziło się wiele pomysłów, wśród nich pomysł na spółdzielczą osiedlową gazetkę, przekuty Jego własnymi siłami w istniejący już 19 lat osiedlowy biuletyn Nasze Sprawy. Był redaktorem naczelnym i  autorem większości tekstów. Tekstów mądrych, inspirujących, nawołujących do troski o nasze mieszkania i wspólne mienie a także trzymania działaczy partyjnych z dala od majątku naszej spółdzielni.   

      W każdej stopce NS pisał „Zapraszam po 19…”. I przychodziliśmy do Niego. Pogadać o sprawach ważnych, lub po prostu pogadać. W atmosferze Jego domu  powstało wiele pomysłów, w tym także pomysł założenia lokalnego, bezpartyjnego ugrupowania  - najpierw  -  "Zasady nie układy",  przekształconego później w istniejącą do dzisiaj "Gospodarność". To On  rzucił pomysł aby Elżbieta Rogala Kończak wystartowała w wyborach na  burmistrza Rumi.  Był także autorem kampanii wyborczej, która  pozwoliła ten pomysł zrealizować. Po wygranych wyborach burmistrza przez E.Rogalę Kończak, odmówił przyjęcia stanowiska v-ce burmistrza, pozostając wiernym swojej pracy w ośrodku wychowawczym z trudną młodzieżą Gdyni. To Jego staraniom zawdzięczamy, że w budynku po  zlikwidowanym przedszkolu przy przystanku SKM Janowo powstał ośrodek szkolno wychowawczy, funkcjonujący do dzisiaj, znany jako Ognisko Dziadka Lisieckiego.

      Wiesiek kategorycznie  odrzucał wszelkie propozycje przyznania mu zaszczytnych medali czy tytułów,  zawsze wskazując  innych, Jego zdaniem bardziej godnych tych wyróżnień.  Przez trzy kadencje, nieprzerwanie pełnił także funkcję radnego Rumi, zabiegając na forum Rady Miasta między innymi o to, żeby spółdzielczy Dom Kultury służący mieszkańcom całej Rumi nie tylko  przetrwał  ale i był współfinansowany przez miasto.

      Podstępna choroba zabrała Go nam  w dniu,  w którym odbywała się sesja Rady Miejskiej,  w ostatni czwartek sierpnia 2004 roku.   Zbyt wcześnie.

Tadeusz Piątkowski

 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Hanna Luiza Cegielska

Z zawodu fizjoterapeutka; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako fizjoterapeutka w NZOZ „Salubre” – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Janowie. Bezpartyjna. Mieszkanka Rumi od 2000 roku ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.