Najważniejsze informacje

15.08.2014 15 SIERPNIA W RUMI

Obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, po której zebrani złożyli kwiaty w miejscach pamięci narodowej. Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak podziękowała mieszkańcom za obecność, a kombatantom za wolną Polskę.

Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych - odprawiana przez ks. proboszcza Waldemara Łachuta - była poświęcona żołnierzom, którzy polegli na różnych frontach świata. Po nabożeństwie złożone zostały wiązanki na Mogile Żołnierzy 1939 roku, mogile Hipolita Roszczynialskiego, pod obeliskiem przy ul. Chełmińskiej oraz na Rondzie Armii Krajowej.

Nikt inny jak byli żołnierze nie zna wartości wolności i niepodległości, mówił Tadeusz Zleśny, Prezes Związku Kombatantów RP i BWR Koło Rumia. „Polegli na polu chwały. Cześć ich pamięci”.

Burmistrz Rumi Elżbieta Rogala-Kończak zapewniła, że nie zapomni o tych, którzy polegli i oddali życie za Polskę oraz za tych, którzy są wśród nas: Będziemy o was pamiętać i starać się pomagać.Przemarsz z okazji Święta Wojska Polskiego:
http://telewizjattm.pl/dzien/2014-08-15/30292-przemarsz-z-okazji-swieta-wojska-polskiego-w-rumi.html

Msza św. w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.: 
http://rumia.naszemiasto.pl/artykul/rumia-krzyz-msza-sw-za-ojczyzne-zdjecia,2387525,artgal,t,id,tm.html


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.