Najważniejsze informacje

28.07.2014 "WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE" ORAZ "UZUPEŁNIENIE SKŁADU RADY" OZNACZA DOKŁADNIE TO SAMO?

Wycofujemy wniosek o sesję nadzwyczajną

Ustawa o ordynacji wyborczej mówi że w okresie 6 miesięcy przed wyborami nie przeprowadza się "wyborów uzupełniających". Zdaniem Komisarza wyborczego a także sądu wojewódzkiego w Białymstoku termin ten rozciąga się także na "uzupełnienie składu rady":

sformułowanie ,,Przepis art' 193  ust, 4 stosuię się odpowiednio',, zawarte w art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 |ipca 1998 r. . ordynacia wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 2003 r' Nr 1 59 poz. 1 547 ze zm.), na|eży rozumieć w ten sposób, że w okresie sześciu miesięcy przed up|ywem kadencji niedopuszczaIne jest podejmowanie uchwały o uzupełnieniu składu osobowego rady gminy liczącej powyżej 20000 mieszkańców, rady powiatu i sejmiku województwa (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 paŹdziernika 2010 r. ll SA/Bk632/2010))

Zdaniem sądu Wojewódzkiego "Wybory uzupełniające"  oraz  "uzupełnienie składu rady" oznacza dokładnie to samo!  Z wyrokami sądów się nie dyskutuje, nawet jeśli brzmią dziwnie. W tej sytuacji  wycofaliśmy nasz wniosek o sesję nadzwyczajną w tej sprawie uzyskując zapewnienie, że uchwała o wygaszeniu mandatu znajdzie się w porządku obrad zwykłej sesji sierpniowej.

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Hanna Luiza Cegielska

Z zawodu fizjoterapeutka; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako fizjoterapeutka w NZOZ „Salubre” – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Janowie. Bezpartyjna. Mieszkanka Rumi od 2000 roku ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.