Najważniejsze informacje

15.07.2014 W ZWIĄZKU Z REZYGNACJA RADNEGO LABUDDY

Oświadczenie Klubu Radnych Gospodarność

Radny z listy PO Piotr Labudda, zrzekł się mandatu. Tym samym miał więcej honoru niż przewodniczący Rady Miejskiej i szef miejskiego koła PO Michał Pasieczny, który, jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy, układy stawia ponad zasadami. Bo czemu ma służyć ukrywanie także przez niego istnienia koalicji PO, PiS i Samorządności w Radzie Miejskiej?

Czynności podejmowane wobec radnego Piotra Labudy przez prokuraturę, policję i Urząd Kontroli Skarbowej spowodowały, że stracił on status osoby zaufania publicznego. W interesie autorytetu i wizerunku Rady, a także samego radnego leżało, aby sprawa została wyjaśniona jak najszybciej. W tej sytuacji zwróciliśmy się z apelem do Piotra Labudy o rezygnację. Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi Michał Pasieczny, mimo publicznej zapowiedzi, nie umieścił tego apelu w programie ostatniej sesji Rady. Radny Labudda miał więcej honoru niż przewodniczący i - miesiąc po naszym apelu - sam zrezygnował.

Zadajemy publicznie pytania: Dlaczego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Pasieczny osłaniał radnego Labuddę? Czy była to gra przedwyborcza obliczona na utrzymanie większości w Radzie Miejskiej i dalsze blokowanie działań burmistrz miasta aż do dnia wyborów? Czy to koszt tego, że M. Pasieczny - radny PO został przewodniczącym RM dzięki poparciu PiS, a głos radnego Labuddy stanowił o posiadaniu większości przez koalicję PO, PiS i Samorządność ? Dlaczego PO w Rumi stawia układy ponad zasadami? Co kryje się za ukrywaniem istnienia faktycznej koalicji PO, PiS i Samorządności? Jaka jest cena zawiązania tak dziwnej koalicji?

Gospodarność sprzeciwia się przedwyborczym układom, których celem jest jak widać od kilku miesięcy blokowanie istotnych projektów uchwał przedstawianych przez burmistrz. Czy budowanie kapitału politycznego na układach i blokowaniu działań burmistrza miasta przez M. Pasiecznego ma stanowić o jego kampanii wyborczej jako kandydata na burmistrza? Jak do tej pory takie działania blokują rozwój miasta, a na dotychczasowych przedsięwzięciach przewodniczącego i jego dziwnej koalicji tracą mieszkańcy Rumi.

Radni Klubu Gospodarność


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.