Najważniejsze informacje

11.07.2014 APEL KLUBU RADNYCH GOSPODARNOŚĆ ODNIÓSŁ SKUTEK

Radny Piotr Labudda zrezygnował z mandatu!

Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo z rezygnacją radnego Piotra Labuddy z pełnienia funkcji radnego Rady Miejskiej Rumi. 

Piotr Labudda został radnym z list PO. Początkowo pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, z której został odwołany (także z członkowstwa w tej komisji w ogóle) na wniosek ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Piątkowskiego po tym, jak wyszły na jaw jego dziwne operacje finansowe podejmowane wobec osób prywatnych. Urząd Kontroli Skarbowej wszczął wobec Piotra postępowanie karno skarbowe, w związku z nieprawidłowościami w jego publicznym oświadczeniu majątkowym radnego.

Po zmianie koalicji w Radzie Miejskiej i przejęciu sterów przez Michała Pasiecznego z PO radny Piotr Labudda został ponownie członkiem Komisji Rewizyjnej, a nawet, głosami padnych PO, PiS i Samorządności zastępcą przewodniczącego tejże komisji!

Po opisaniu tej sprawy przez media radni Gospodarności podjęli inicjatywę aby Rada Miejska wystosowała apel do radnego Labudy o rezygnację z mandatu, jednak apel ten nie został umieszczony w porządku obrad przez przewodniczącego M. Pasiecznego. W tej sytuacji radni Gospodarności za pośrednictwem mediów zaapelowali do radnego o jego rezygnację.

 

Przypominamy treść apelu Klubu Radnych Gospodarność do radnego Piotra Labuddy

Bycie radnym oznacza między innymi posiadanie statusu osoby zaufania publicznego. Szeroko w ostatnim czasie opisywane w prasie czynności podejmowane, wobec radnego Labudy przez prokuraturę, policję i Urząd Kontroli Skarbowej spowodowały, że radny Labuda stracił status  osoby zaufania publicznego. Uważamy, że w interesie autorytetu i wizerunku Rady Miejskiej a także  w interesie radnego Labudy leży aby  ta sprawa została wyjaśniona jak najszybciej, w ciszy i spokoju, bez niepotrzebnego dodatkowego rozgłosu, który ma miejsce w związku z pełnieniem przez niego mandatu radnego.  W tej sytuacji zwracamy się z apelem do radnego  Piotra Labudy o rezygnację z mandatu radnego.

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.