Najważniejsze informacje

10.07.2014 ELEKTROWNIE WIATROWE W RUMI

Działania radnego Grinholca zakończone sukcesem

Wniosek radnego Henryka Grinholca dotyczący zakazu budowy farm wiatrowych na terenie Rumi doczekał się praktycznej realizacji. 

Kilka miesięcy temu pan Kazimierz Partyka,  właściciel  firmy Vega, z siedzibą w rejonie ulicy 1 Dywizji WP, zaniepokojony działaniami pewnej firmy,  skierował pismo do radnego Henryka Grinholca z zapytaniem czy w Rumi, w okolicach Kazimierza  przewiduje się możliwość zbudowania elektrowni wiatrowych. Podjęte przez radnego działania  doprowadziły do postawienia w tej sprawie kropki nad i.  Wniosek radnego Henryka Grinholca dotyczący umieszczenia  w Studium Zagospodarowania i Rozwoju Miasta  zapisu  zakazującego budowy farm wiatrowych nie tylko w okolicy Kazimierza ale także na terenie całej Rumi doczekał się praktycznej realizacji.

W środę 9 lipca 2014,  Burmistrza Miasta  Rumi  Rumi Elżbieta Rogala – Kończak przedstawiła  Miejskiej  Komisji Urbanistyczno-Architektoniczna wniosek  o nieumieszczaniu   w Studium Zagospodarowania i Rozwoju Miasta  zapisów umożliwiających lokalizację farm wiatrowych w Rumi. Komisja jednogłośnie zaopiniowała ten wniosek pozytywnie.

W związku z tym śmiało możemy powtórzyć za Burmistrz Miasta Elżbietą Rogalą-Kończak: farm wiatrowych w Rumi nie będzie. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.