Najważniejsze informacje

26.06.2014 CD. Z DZISIEJSZYCH OBRAD

JAK RADNY KLAWITER POZOSTAŁ NA SWOIM STOŁKU

Kazimierz Klawiter, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego od paru miesięcy łamie Statut Miasta czyli prawo lokalne, bo sobie wymyślił, ze nie będzie [wraz z Komisją]  opiniował uchwał, które mu się nie podobają! Naprawdę!!! No i na sesje trafiają uchwały bez opinii merytorycznej komisji, z którymi nie wiadomo co zrobić! Tedy klub „Gospodarność” złożył uchwałę o odwołanie złośliwca!
I cóż się okazało? Koledzy zbytnika z nowej koalicji wystawiali mu laurkę, że dotąd nie było na tej funkcji tak kompetentnego radnego! W każdej bajce jest ziarno prawdy – bo okazało się, że wiedział,  iż powinien opiniować, nie można więc powiedzieć, że brak mu jakichkolwiek kompetencji! Nasi polityczni przeciwnicy uważają zapewne, że notoryczne łamanie prawa miejscowego – do przestrzegania którego radni są zobowiązani – jak nikt w całym mieście – że to są po prostu – figle. Figle swawolnego…przewodniczącego
No i głosami nowej większości nasz figlarz zachował swoje stanowisko. Ciekawe, co wymyśli w zamian!


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.