Najważniejsze informacje

26.06.2014 WYGŁOSZONE WOBEC ODMOWY UMIESZCZENIA APELU RADY W PORZĄDKU OBRAD

Oświadczenie klubu radnych „Gospodarność” w sprawie pełnienia funkcji radnego przez pana Piotra Labuddę

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 

Po raz kolejny prasa szeroko opisuje sprawę radnego Piotra Labuddy. I jest to historia, która nikomu nie przynosi chluby, w tym także Radzie Miejskiej.

Pragniemy przypomnieć, że radny Labudda [wybrany do Rady z list Platformy Obywatelskiej] początkowo pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jednakże po tym, jak do ówczesnej koalicji większościowej doszły niepokojące informacje o jego niejasnych i do dzisiaj niewyjaśnionych „działaniach finansowych” wobec różnych osób w naszym mieście – został z tej funkcji, przy proteście ówczesnej opozycji – odwołany.

Niestety, nowa koalicja, znając już zatargi radnego Labuddy z Urzędem Kontroli Skarbowej, ponownie powołała go w skład Komisji Rewizyjnej,  wraz z powierzeniem mu funkcji wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej stojącej na straży finansów miasta !!!

Ten stan, będący co najmniej – naruszeniem dobrego obyczaju samorządowego, trwa formalnie do dziś. Zaś praktycznie – może  do wczoraj, gdyż na wczorajszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  został przedstawiony e-mail od radnego Labuddy o jego rezygnacji z członkostwa w tej Komisji. Ale znów nie wiadomo na ile jest to wiarogodne, bo od tygodnia nie ma zapowiedzianej przez niego rezygnacji pisemnej

Pełnienie mandatu radnego z wyboru współobywateli - winno być tożsame z posiadaniem statusu osoby zaufania publicznego.

Jest rzeczą dla nas oczywistą, że opisywane przez prasę czynności, podejmowane wobec radnego Labuddy przez prokuraturę, policję i Urząd Kontroli Skarbowej, [w tym – doprowadzenie go przez policję do Urzędu Skarbowego, gdyż się przed tym organem dobrowolnie nie stawiał] – spowodowały, że radny Labudda ten status – status osoby zaufania publicznego – utracił.

Jednak sytuacja ta, aczkolwiek dramatyczna i zawstydzające, przecież nie powoduje – w myśl obowiązującego prawa – wygaśnięcia mandatu radnego Dlatego jesteśmy głęboko przekonani, że pan radny Piotr Labudda winien sam z tego mandatu zrezygnować. Powinien zrezygnować także dlatego,  że nie podjął nawet próby wyjaśnienia Radzie ani opinii publicznej sekwencji zdarzeń, które doprowadziły do takiej sytuacji… I podobnie jak nie stawiał się  na wezwania organów skarbowych w celu złożenia wyjaśnień, tak od kilku miesięcy praktycznie nie pojawia się na komisjach  ani sesjach Rady.

Uważamy, że dla zachowania autorytetu Rady Miejskiej, ale także, a może przede wszystkim – w interesie radnego Labuddy – leży to, by ta sprawa została wyjaśniona jak najszybciej.

Wyjaśniona w ciszy i spokoju, bez niepotrzebnego dodatkowego rozgłosu, który ma miejsce w związku z pełnieniem przez niego mandatu radnego.

W tej sytuacji zwracamy się do pana radnego  Piotra Labuddy
                         o rezygnację z mandatu radnego.

                                                 Klub radnych „Gospodarność”


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.