Najważniejsze informacje

24.06.2014 GŁOSOWANIE JUŻ WE CZWARTEK

Dlaczego radna Staszewska poprze wniosek o absolutorium dla Burmistrza

1.     Jak ocenia Pani pracę Burmistrza w ostatnim roku?

Po analizie sprawozdania wiem, że zaplanowany budżet został wykonany prawie w 100%. Zrealizowano między innymi inwestycje: ul. Podgórnej, Garbarskiej, Ormińskiego, Marzanny. Rozpoczęto utwardzenie dróg płytami Yumb, co jest pozytywnie oceniane przez rumian. Pozytywnie oceniam wprowadzenie w Rumi „Ustawy śmieciowej”. Burmistrz dba o placówki oświatowe, o możliwość wyrównywania szans edukacyjnych. Niedługo zostanie oddana „Stacja Kultura”. Dobrze układa się współpraca z organizacjami pozarządowymi. Rumia jest miastem bezpiecznym, przyjaznym i zielonym. Biorąc pod uwagę całokształt pracy Burmistrza moja ocena jest pozytywna.

2.     Co myśli Pani o krytycznej ocenie pracy Burmistrz przez koalicję radnych PO-PiS-Samorządność?

Zadania na 2013 rok zostały zrealizowany. Zarzuty nowej koalicji o ich niewykonaniu są nielogiczne. Budżet zaproponowany przez Burmistrza Miasta był zrównoważony, a wprowadzone przez nową koalicję inwestycje, nigdy nie miały pokrycia w dochodach. Miały być sfinansowane ze sprzedaży nieruchomości, co przy zastoju na rynku było nierealne. Ta sama grupa radnych blokowała też sprzedaż niektórych działek. Zbliżają się wybory samorządowe. Każdy sukces Burmistrza jest im nie na rękę. Zrozumiałabym konstruktywną krytykę, ale głosowanie „nie, bo nie” jest nie do zaakceptowania.

3.     Jak będzie Pani głosować w sprawie absolutorium?

Będę głosowała za udzieleniem absolutorium. Doceniam pracę i starania Pani Burmistrz. Naprawdę ciężko się pracuje, jeżeli większość inicjatyw spotyka się z oporem ze strony Rady. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Hanna Luiza Cegielska

Z zawodu fizjoterapeutka; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako fizjoterapeutka w NZOZ „Salubre” – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Janowie. Bezpartyjna. Mieszkanka Rumi od 2000 roku ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.