Najważniejsze informacje

21.06.2014 DLACZEGO?

Przewodniczący odmówił umieszczenia Apelu w porządku obrad sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Mieiskiej, pan M.Pasieczny, odmówił umieszczenia Apelu (w sprawie rezygnacji radnego Labuddy) w porządku obrad najbliższej sesji. Dlaczego? Bo wnioskujący nazwisko radnego Labuddy napisali przez jedno d..Powód kuriozalny, zwłaszcza dlatego, że to przewodniczący powinien wystąpić sam z taką inicjatywą, nie czekając na żaden wniosek radnych. Wydaję się, że  to przewodniczący RM najbardziej powinien dbać o dobre imie instytucji na czele której stoi. Ale pan przewodniczący woli dbać o ...własny interes. Przypominamy więc, że to właśnie 1 głosem radnego Labuddy, pan M.Pasieczny dokonał rewolucji w składzie rady, w wyniku której został przewodniczącym oraz przekierował ją na totalny brak współpracy z Burmistrzem (rozpoczynając w ten sposób własną kampanię wyborczą mającą mu przynieść  stanowiosko Burmistrza). Przypominamy więc także, że to z list partyjnych pana Pasiecznego (PO), z jego okręgu wyborczego  do rady miasta dostał się radny Labudda.  


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.