Najważniejsze informacje

19.06.2014 NAJWYŻSZY CZAS

Apel do radnego Labuddy

Radni Gospodarności skierowali do przewodniczącego Rady wniosek o umieszczenie w porządku obrad Apelu Rady do radnego Labuddy w sprawie jego rezygnacji ze sprawowania funkcji radnego: Czytamy w nim:

"Na podstawie paragrafu 5 pkt. 2 oraz par. 40 pkt  Statutu Miasta Rumi wnosimy o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji Apelu o treści przedstawionej w załączniku.Uzasadnienie: Ostatnie publikacje prasowe, z których wynika, że radny Labuda nie stawiał się na wezwania organów państwowych  podważają nie tylko autorytet radnego ale także całej Rady Miejskiej.  W związku z tym RM powinna wystosować do radnego Labudy apel o rezygnację z mandatu radnego". Załącznikiem do wniosku jest treść apelu:

"Apel Rady Miejskiej Rumi  w sprawie złożenia mandatu przez pana Piotra Labudę 

Bycie radnym oznacza między innymi posiadanie statusu osoby zaufania publicznego. Szeroko w ostatnim czasie opisywane w prasie czynności podejmowane, wobec radnego Labudy przez prokuraturę, policję i Urząd Kontroli Skarbowej spowodowały, że radny Labuda stracił status  osoby zaufania publicznego. Uważamy, że w interesie autorytetu i wizerunku Rady Miejskiej a także  w interesie radnego Labudy leży aby  ta sprawa została wyjaśniona jak najszybciej, w ciszy i spokoju, bez niepotrzebnego dodatkowego rozgłosu, który ma miejsce w związku z pełnieniem przez niego mandatu radnego.  W tej sytuacji zwracamy się z apelem do radnego  Piotra Labudy o rezygnację z mandatu radnego"

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.