Najważniejsze informacje

14.06.2014 JAK DONOSI GONIEC JUŻ NIE TYLKO URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ, ALE POLICJA I PROKURATURA...

Przypominamy, co mówiliśmy o sprawie radnego Labudy w listopadzie ubiegłego roku

Dzisiejszy Goniec sporo pisze o radnym Labudzie. Radny P.Labuda, aktualnie jest v-ce przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi. Wybrany został głosami nowej koalicji, pomimo zdecydowanego protestu radnych Gospodarności (tekst wystąpienia radnego Rachwalda w tej sprawie zamieszczamy poniżej). Warto przypomnieć, ze wcześniej właśnie 1 głosem, głosem  radnego Labudy radny PO , -M. Pasieczny dokonał rewolucji personalnej w Radzie, która wyniosła go na fotel przewodniczącego.  Jak donosi Goniec Rumski, sprawą radnego Labudy interesuje się już nie tylko UKS ale także prokuratura i policja. 

W tej sytuacji rodzi się pytanie, jak się czuja koalicjanci koalicji rządfzącej wybrani głosem radnego wobec,  którego  toczą się postepowania Urzędu Kontroli Skarbowej, prokuratury i policji? 

Warto przypomnieć, ze w obecnej  koalicji rządzącej  jest jeszcze inny radny, którego oświadczeniem majątkowym także zainteresowały się organy skarbowe... 

Apel w sprawie nie wybierania  radnego Piotra Labuddy na stanowisko v-ce przew. Komisji Rewizyjnej, wygłoszony podczas sesji listopadowej ubiegłego roku przez radnego Gospodarności Z. Rachwalda:

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Chcę przedstawić Państwu smutną sprawę, która w mojej ocenie może stanowić plamę na wizerunku Rady. 

Być może pamiętacie jeszcze Państwo, iż zmuszony byłem do rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Samorządowej w proteście - między innymi - przeciw powołaniu do składu Komisji Rewizyjnej pana radnego Piotra Labuddy.

Otóż na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, część jej członków, większością głosów, zadecydowała o powierzeniu - właśnie panu radnemu Labuddzie - funkcji wiceprzewodniczącego W trakcie posiedzenia protestowałem przeciwko podjęciu takiej decyzji, tłumaczyłem kolegom zagrożenia, przede wszystkim dla wizerunku władzy uchwałodawczej w naszym mieście. Nie osiągnąłem nic. Stąd moje dzisiejsze wystąpienie przed Wysoką Radą.

Apeluję więc do kolegów tworzących nową, większościową koalicję w Radzie Miejskiej Rumi – sprawujecie wszystkie kierownicze funkcje, jesteście przewodniczącymi wszystkich komisji i całej Rady - tworzycie zwarty kolektyw – gdyż jednoczycie członków Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Samorządności Rumia - wpłyńcie więc na swoich kolegów z komisji Rewizyjnej by właśnie - zrewidowali - swoją decyzję.

Zwróćcie Państwo uwagę, że to - co zapoczątkowaliście tą nieszczęśliwą uchwałą powołującą w skład Komisji Rewizyjnej pana radnego Piotra Lebuddę – wasi koledzy ze składu Komisji – pociągnęli dalej - czyniąc go jej wiceprzewodniczącym. 

Nie wiem, czy wszyscy Państwo znacie regulamin tej Komisji - jej podstawowa działalność realizuje się w zespołach kontrolnych kierowanych przez przewodniczącego i właśnie – wiceprzewodniczącego. 

I efektem tej niesłychanej decyzji będzie fakt, że radny, którego publicznie oskarżono o machinacje finansowe na szkodę naszych współobywateli, w sprawie którego toczy się postępowanie organów kontroli skarbowej - ten radny będzie kierował kontrolowaniem finansowej działalności instytucji publicznych w Rumi. 

Jeszcze nie jest za późno, Komisja Rewizyjna w nowym składzie jeszcze nie podjęła klasycznych czynności kontrolnych.

Tak więc - dla dobra publicznego - wnoszę o zrewidowanie podjętych decyzji.

                                                            Zbigniew Rachwald 
                                                       członek Komisji Rewizyjnej


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.