Najważniejsze informacje

14.06.2014 POSIEDZENIA KOMISJI

Przygotownia do sesji

W ostatni czwartek miesiąca - 26 czerwca - odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej Rumi. Tematem przewodnim sesji będzie udzielenie absolutorium Burmistrz Rumi z wykonania budżetu za 2013r. Obrady poprzedzone zostaną posiedzeniami Komisji merytorycznych RM:

Komisja Rewizyjna - 18 czerwca 2014r. - godz.10.00 (środa) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Oświaty i Wychowania - 18 czerwca 2014r. - godz.16.00. (środa) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Samorządowa - 23 czerwca 2014r. - godz. 17.00.  (poniedziałek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji  - 23 czerwca 2014r.  -  godz. 16.00.  (poniedziałek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Bezpieczeństwa - 23 czerwca 2014r. - godz. 18.00  (poniedziałek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Finansowo-Budżetowa - 24 czerwca 2014r. - godz. 15.45  (wtorek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego - 24 czerwca 2014r. - godz.17.00.  (wtorek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi
Komisja ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej  - 24 czerwca 2014r. -  godz. 17.00.  (wtorek) sala posiedzeń Urzędu Miasta Rumi


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Hanna Luiza Cegielska

Z zawodu fizjoterapeutka; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako fizjoterapeutka w NZOZ „Salubre” – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Janowie. Bezpartyjna. Mieszkanka Rumi od 2000 roku ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.