Najważniejsze informacje

12.06.2014 ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ...

Jest wniosek o odwołanie K.Klawitera

Zgodnie z zapowiedzią klub radnych Gospodarność złożył do przewodniczącego RM wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarczej radnego K. Klawitera. Uzasadnienie wniosku jest następujące:

Niezbywalnym prawem każdej komisji merytorycznej jest ocenianie skierowanych do niej projektów uchwał i przedstawiania tych ocen na sesjach Rady.  Ale nie jest to tylko – uprawnienie. To również niezbywalny obowiązek każdej komisji. Po to Komisje mają uprawnienia do badania projektów uchwał, do uzyskiwania wszelkich wyjaśnień właściwych pracowników Urzędu  -  by przynosić na sesje wyważone, przedyskutowane i ocenione projekty skierowanych do nich uchwał.      W tej sytuacji – odmowa procedowania uchwał,  uchylenie się od realizacji tego obowiązku– jest poważnym wykroczeniem. I to wykroczeniem w warunkach recydywy, gdyż takie samo było stanowisko Komisji przyjęte na wniosek jej Przewodniczącego  - w trakcie poprzedniej sesji.       Prawo lokalne, stanowione przez Radę Miejską, obliguje mieszkańców do jego przestrzegania. Zaś grupą obywateli szczególnie mocno do tego zobowiązanych są radni, zwłaszcza gdy aktem tego prawa jest Statut Miasta regulujący m.in. ich prawa i obowiązki.      Za efekty pracy Komisji odpowiada jej Przewodniczący. Jeżeli zaś on sam powoduje,  iż jedno z najważniejszych jej zadań nie jest realizowane – i to pod pretekstem, w świetle obowiązujących zasad, samowolnym i woluntarystycznym  -  jedynym właściwym wyjściem jest odwołanie Przewodniczącego      W świetle powyższej argumentacji projekt uchwały o odwołaniu z pełnionej funkcji Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego    pana radnego Kazimierza Klawitera – jest zasadny. 

            Projekt uchwały przedstawia klub radnych „Gospodarność”. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.