Najważniejsze informacje

10.06.2014 RUMIA WSPIERA RODZINY

Rumska Karta dużej Rodziny

Wczoraj, 9 czerwca, Burmistrz Rumi, Elżbieta Rogala-Kończak, przekazała pierwszą Rumską Kartę Dużej Rodziny. Karta trafiła do pięcioosobowej rodziny z naszego miasta.

Karta ta uprawnia członków rodzin wielodzietnych do katalogu zniżek dostępnych dzięki współpracy z partnerami programu. Aktualnie oferowane zniżki to 50% zniżki na bilety rodzinne i wakacyjne na basenie MOSiR oraz 50% zniżki na biletowane imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez gminne jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Rumia i samorządowe instytucje kultury. Wszystkie rabaty mogą Państwo znaleźć pod linkiem.
O przyznanie Rumskiej Karty Dużej Rodziny mieszkańcy Rumi moga ubiegać się od początku miesiąca.
Wniosek o przyznanie Karty można pobrać ze strony internetowej UM Rumia lub w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Rumia. Wszelkich informacji na temat programu udziela Referat Integracji Europejskiej w Urzędzie Miasta Rumia (p. 02).


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.