Najważniejsze informacje

10.06.2014 ZDANIEM ALEKSANDRA KUBINY

Wojna POlsko – Polska

Określenie „wojna polsko – polska”, „łączenie a nie dzielenie”  zdobyło uznanie wśród klasy politycznej na wszystkich szczeblach władzy. W naszym grajdołku także mamy swoja wojenkę. Osobą, która miała przeciwstawić się „wojence” i głośno o tym  mówiła i mówi nadal, jest nie kto inny niż Przewodniczący RM pan M. Pasieczny. Zamierzenia wspaniałe, tylko bić brawo!! Ale znając realia rumskie no i osobiście pana M. Pasiecznego, uważam że to tylko chwyt reklamowy na potrzeby wyborcze i umożliwienie sukcesu w wyborach na Przewodniczącego PO oraz Przewodniczącego RM. 

Slogan wyborczy przyniósł sukces. Tylko jakim kosztem? Pan M. Pasieczny doszedł do władzy w PO,  oczywiście w sposób „demokratyczny”,  chociaż łamiąc wszystkie ustalenia wewnątrz partyjne. Raczej podzielił  niż połączył  środowisko PO, powodując rezygnację Pani Poseł K. Kłosin z funkcji Przewodniczącej koła PO. Podobnie rzecz się miała z objęciem funkcji Przewodniczącego RM. W tym celu rozbił koalicję Gospodarność – PO, powodując odejście z klubu PO  i z partii czterech radnych (z  sześciu!) i wykorzystując przewagę 1 głosu (radnego Labudy) przekonał PiS i Samorządność K. Klawitera aby zostać wybranym na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Ostatnio zaczął zabierać się za Spółdzielnie Mieszkaniową Janowo chcąc i tu przejąć władzę poprzez „szkolonych” przez siebie kandydatów do RN. Liczył zapewne na to, ze w przypadku zwycięstwa nowo wybrani członkowie RN zrewanżowaliby  się mu stanowiskiem prezesa. A stąd  już niedaleka droga do funkcji Burmistrza. Bo gdy kandydat na burmistrza miasta startuje ze stanowiska prezesa największej spółdzielni mieszkaniowej w Rumi to szanse rosną. Tym bardziej, że  kandydat ten  przez wiele lat nie udzielał się zawodowo i ma znikome doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak i instytucją. 

Ale najważniejsze są ambicje i chęci!   Wszystkie te działania idą w jednym kierunku – objęcie stanowiska Burmistrza a do tego potrzebne jest także  dyskredytowanie osiągnięć Pani Burmistrz, np. przez  nie udzielenie  absolutorium…

Czy osoba Pana M. Pasiecznego daje szanse zakończenia wojny Polsko – Polskiej w Rumi? Czy będzie łączyć  zamiast dzielić? Ocenę pozostawiam Państwu.                                        

                                                                                                                                    Aleksander Kubina        Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.