Najważniejsze informacje

05.06.2014 ZAPOWIEDŹ WNIOSKU O ODWOŁANIE

Radny Klawiter wie lepiej...

Podczas majowej sesji komisja gospodarcza, kierowana przez radnego K.Klawitera,  po raz kolejny odmówiła zaopiniowania projektów uchwał o przeznaczeniu  kilku działek gminnych do sprzedaży.  Powód –ciągle ten sam. Brak wyceny rzeczoznawców. Burmistrz i prawnicy UM wielokrotnie wyjaśniali  podstawy prawne takiej kolejności procedowania (najpierw uchwała o przeznaczeniu do sprzedaży, potem wycena przez rzeczoznawcę, następnie nieograniczony przetarg i sprzedaż). Warto podkreślić, że  wyceny działek sporządza rzeczoznawca odpłatnie. Jest więc logiczne, że zanim zapłacimy rzeczoznawcy za wycenę działki należy mieć pewność, że Rada Miejska przeznaczy  ją do sprzedaży.  

W tej sytuacji radny Rachwald uznał, ze odmowa zaopiniowania przez Komisję Gospodarczą, skierowanej do niej uchwały, jest wyraźnym złamaniem regulaminu Rady. Zapowiedział, że jeżeli przewodniczący Komisji Gospodarczej w dalszym ciągu będzie się uchylał od wypełniania regulaminowych obowiązków,  to zwróci się do radnych klubu Gospodarności z propozycją  złożenie wniosku o odwołanie przewodniczącego komisji radngo K. Klawitera.

Przypomnijmy –sprzedaż działek jest głównym źródłem dochodów gminy przeznaczanych na inwestycje miejskie o które tak bardzo zabiega radny Klawiter. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.