Najważniejsze informacje

28.05.2014 BĘDZIE WSPÓŁPRACA?

Spółdzielnia zorganizowała spotkanie

W miniony piątek w siedzibie Zarządu Spółdzielni spotkali się byli kandydaci do Rady Nadzorczej zarówno ci wybrani, jak i nie wybrani. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zarządu i prezydium Rady Nadzorczej SM "Janowo", a€“ było realizacją uzgodnień z Walnego Zgromadzenia.

Spotkanie przebiegło bardzo spokojnie i merytorycznie. Na wstępie prezes Zarządu, Józef Chmielewski, omówił bieżącą działalność Spółdzielni. Szczególny nacisk położył na problematykę tzw. nowoczesnego zarządzania wskazując te elementy, które już w niej funkcjonują (pełna informatyzacja S-ni, program obsługi DOM V, dostęp do kont czynszowych i zgłaszanie usterek, awarii przez internet, strona internetowa, zdalne odczyty, funkcjonowanie systemu ISO). Mówiąc o inwestycjach w zakresie budownictwa mieszkaniowego podkreślił, iż realizowana aktualnie inwestycja przy ul Pomorskiej jest ostatnią spółdzielczą inwestycją, a informacje na temat rzekomych innych inwestycji są nieprawdziwe.

 W dyskusji moderowanej przez nowego przew. RN, Tadeusza Piątkowskiego, rozpatrywano różne koncepcje nowych placów zabaw, wykorzystanie boisk osiedlowych. Wiele mówiono o bezpieczeństwie i o stanie zadłużenia członków spółdzielni. Uczestnicy spotkania wspólnie formułowali wnioski i koncepcje.

W konkluzji trzeba przyznać, iż całe spotkanie przebiegło rzeczowo i konstruktywnie. Okazało się, że obie strony w ten sam sposób podchodzą do wielu spraw. Zarówno Zarząd, prezydium Rady, jak i goście zadeklarowali dalszą współpracę i organizowanie takich spotkań konsultacyjnych w miarę potrzeb.


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.